Hjertemeditation - Hjertets spejlHJERTEMEDITATION

HJERTETS SPEJL


-Sæt dig på dit meditationsted.

-Mærk at du har tyngde og god forbindelse med underlaget.

-Mærk dine fødder. -Mærk dit åndedræt og lad det hvile i en naturlig afslappet rytme.

-Ret derefter din opmærksomhed mod brystet og området omkring hjertet. -Bliv der med din opmærksomhed.

-Når/hvis opmærksomheden smutter væk; flyver med tankerne, går til et andet sted i kroppen eller til omgivelserne, så retter du blot opmærksomheden tilbage til hjerteområdet, idet du opdager, at du blev afledt.

-Indstil dig mentalt og følelsesmæssigt på at være åben og undersøgende over for hvad, der viser sig.

-Indstil dig på, at der godt kan gå lang tid før noget i hjertet begynder at røre på sig. Der kan gå 10 minutter og der kan også gå måneder før noget åbner sig, hvor du sidder med det hver dag.

-Støt gerne processen med at sætte musik på hvor du mærker, at den rører dig; giver en varm eller smeltende fornemmelse i brystet og hjertetområdet.

-Sid med den åbne indstilling og lad det, som rører sig komme frem.

-Hvis du mærker noget kropsligt eller energetisk, varme/ kulde/ opspændthed/ smerte/ afslapning.., så lad det blot være der uden at forsøge at forandre noget.

-Hvis du mærker en følelse, så lad den komme ind i din bevidsthed.

-Bliv siddende med kropsfornemmelserne/følelserne og lad dem fylde dig.

-Bliver oplevelsen stærkere, end du kan rumme og du mærker at din opmærksomhed forsvinder, eller der kommer kraftige reaktioner af vrede i solarplexus, angst i maven, så vid af, at du nu ikke er længer er med din opmærksomhed i hjertet, men i proces med at opdage hvilke følelser og reaktioner, som opstår i dig i forbindelse med, at du kontakter dit hjerte. -Bloker ikke for reaktionerne men bliv med dem, til de er klinget af og vend så derefter igen med din opmærksomhed tilbage til hjertetområdet.

-Bliv sidden i det tidsrum du har besluttet, hverken mere eller mindre. Det er vigtigt at holde strukturen i processen. Sæt evt tiden på din telefon. -Afslut processen langsomt. Har du stærke følelser eller er du blevet ret åben i hjertet så vid af, at de skal lukkes lidt med.

-Afslut med en videregivelse. Send kærlig energi mod en, der står dig nær, send derefter kærlig energi i en cirkel ud i verden, så langt som du kan mærke, at det er autentisk for dig.

-Luk derefter ned for din åbenhed. Gå ikke direkte ud i verden med et piv-åbent hjerte, som ikke er i vane med at være så åbent. -Vid af, at det kan give en trist og ensom følelse, at lukke lidt ned for hjertet efter at have mærket dets bløde kvaliteter, så øv dig i at lukke det på klem, så du stadig kan mærke det, men samtidig også kan klare, at der ofte ikke er så meget hjerte på banan omkring dig i den almindelige hverdag.

-Beslut dig for hvor lang en periode, du vil arbejde med hjertemeditation. Hvor lang tid hver dag og hvor lang en tidshorisont. Det kan altid udvides og forlænges. Start med en realistisk plan; feks 10-15 minutter om dagen den næste måned til en start.

-Din meditation er nu slut


HJERTECHAKRET, HJERTEENERGI OG PROCESSEN MED AT ÅBNE HJERTET


Set i forhold til chakrasystemet, så er hjertet som en vandspejl midt i kroppen, der spejler både den verden som er under under vandoverfladen og den verden der er over. Der sker et skift i måden du udveksler med omgivelserne i chakraerne under hjertet og i chakraerne over hjertet. I de 'lavere' chakraer er vores primære overlevelse, instinkter, emotioner.


I chakraerne over hjertet er vores 'højere' funktioner; kommunikation, kreativitet, intuition, tanker, spirituel åbenhed.

I hjertet balancerer vi de "lavere" og de "højere" energier i personligheden. Derfor er hjertet som et dobbelt spejl, det spejler både vores evne til rå overlevelse og vores evne til at leve.


I hjertet kan begge dele rummes. Hjertet formår, når det åbner sig, at se og samle det hele i en blid strømmen. I hjerter slutter en dualistisk, sort/hvid, ven/fjende, dig/mig tankegang.


Hjertet er spejlet, der kan samle dit inde med dit ude, krop med ånd, mig med dem, dit lys med dit mørke.


De kærlige følelser i hjertet er dem, hvor vi kan få verden til at samle sig i en meningsfuld fredelig helhed. I hjertets åbning sanses verden som lysere, blødere, varmere og smukkere. Verdens nuancer folder sig ud. Hjertet er også der, hvor vi ofte har svært ved at blive. Der hvor vi lukker af eller lider.


Sorg over ikke at blive mødt, over ikke at opleve sig elsket, over ikke at blive forstået, over at have måttet kæmpe for hårdt, over at være blevet gjort fortræd, al dette får os til at trække os væk.


Væk fra at mærke efter i hjertet. Til at undgå at mærke for meget og for længe. Til at lukke og måske aldrig igen at åbne. Og de sår, som ligger godt pakket væk derinde, det er ikke nogen, vi for sjov hiver frem i lyset.


HJERTEMEDITATION FOREGÅR LIGE DER HVOR HEALINGEN STARTER OG HELVEDE GÅR LØS


I de første stadier ved hjertemeditation gælder det om blot at blive ved hjertet, blive med opmærksomhed i området, mens man forsøger at afspænde i kroppen og holde et roligt åndedrag.


I de næste stadie begynder kontakten at vågne, man mærker at det rører på sig derinde, noget giver slip, noget bliver varmt, noget begynder at strømme. Sid roligt og lade det strømme.


Det næste der sker er tårer. Ganske hurtigt efter den strømmende fornemmelse kommer tårerne. Stille tårer. Det er healende tårer. For ganske mange viser smerten sig her. Smerte over al livets afvisning, lukning, ensomhed, tab.


For nogle er sårene ikke så dybe og hjertet kan få lov til strømmede at åbne sig, uden at en al for overvældende smerte overtager åbningen.


For nogle af os andre, kan det komme til at gøre så forbandet afsindige ulideligt ondt, en skrigende følelsesmæssig smerte, som opleves næste ubærlig. Det ikke er til at holde ud eller til at klare.


For os med sår i hjertet er der kun to veje ud af denne smerte. Den ene er at lukke af igen for følelserne i hjertet, en lukning som reelt kan betyde at droppe det med kærlighed her i dette liv. Den anden vej er den, der hjælper. Det er gråd, gråd og gråd.


I lange perioder, det kan sagtens strække sig over flere år, er hjertemeditation det samme som at sætte sig til at græde hver eneste dag.


Der er flere stadier i denne proces med gråd .


Den første er ofte, at man mærker og erkender en vrede over de sår, man nu engang har fået, der er som regel en forholdsvis rasende gråd; vrede, uretfærdighed, harme over svigt.


Næste stadie er at opgive forsøget på kontrol over sårene, en overgivelse til smerten og sorgen. Lade det rive. Musik hjælpe meget her. Musik som støtter følelsen i hjertet. Hvis man kan skabe en forbindelse til en højere støttende og kærlig instans i verden, så hjælper også bøn her.


Næste stadie er en ny erfaring af smerte, der slipper. Af at hjertet fyldes med kærlighed. Man mærker kærlighed, hengivelse, glæde, taknemmelighed, følelserne kan godt være meget sentimentale, lad dem være det, man er rørt, berørt, der kan godt strømme mange tårer.


Næste stadie er en begyndende oplevelse af at kunne rette de kærlige, accepterende, rummende, og tilgivende følelser både ind mod sig selv og ud mod andre. Man forstår, at man er værd at elske og at de andre er værd at elske. Man oplever accept og ømhed omkring det forhold, at der er sider, som man har svært ved at synes om, ved sig selv og ved de andre. Man mærker, at man måske vil kunne tilgive sig selv og de andre for disse sider og de grimme eller hensynsløse ting, der er sket.


I næste stadie bliver der stille; blide varme, rummende, tilgivende, følelser folder sig ud. Man er i taknemmelighed og glæde. Man oplever at verden bliver lys. Konkret opleves det, som om nogen har skruet op for lyset, alting omkring en ser anderledes ud, blidere og lysere. Det er en rar tilstand at være i. Her vil man bare gerne blive. Her er væren og ro og lys og taknemmelighed.


Næste stadie er skiftet til de begyndende spirituelle lag og erfaringer. Følelser af, at kærligheden er i verden. At kærligheden er båret af noget højere. At man er rummet. At alt er rummet. At alt hører sammen. At verden er i orden, rigtig og smuk.


HVORDAN VI HVER ISÆR HAR DET I VORES HJERTER


Hvordan vi hver især har det i hjertet er ret forskelligt.


Nogle mennesker er ret åbne og klarer at balancerer hjertets energi i relationer og i arbejdsliv.


Andre åbner og oplever, at det afstedkommer voldsom ubalance, jalousi, grænseproblemer, spredthed, vrede, raseri, kontroltab, åbninger og lukninger i hjertet, der påvirker og besværliggør kærlighedsliv og relationer.


Andre igen har lukket, kan ikke accepterer at opleve sig selv som et menneske, der kommer ud af balance, kan ikke klare konfrontationen med smerten i hjertet, gir op, lukker af.


Nogle har oplevet så lidt kontakt, nærhed, omsorg og kærlighed i barndommens relationer, at hjertets følelser er fortrængte og hjertet permanent lukket. Det giver et liv med en afstand til andre og en følelse af ensomhed, der måske endda ikke mærkes, fordi man har været i tilstanden alt for længe.


For nogen er relationen med dyr det sted, hvor der kan åbnes, eller i sexualitetens nærhed, i biografens mørke, ved niecens konfirmation, i ensomme naturoplevelser.. Hvis det er derfra man kender til rørelse i hjertet, så kan man overveje, om det er ved at være tid til, at kapaciteten i hjertet skal udvides, eller om det rækker med det (i dette her liv..)


Så....! Hjertemeditation kan være en meget voldsom affære, mere end hvad man måske har forestillet sig.


Uanset hvordan, så kan resultatet, hvis man vel at mærke står igennem med processen længe nok, blivet et liv med større dybde og mere kærlighed, både over for sig selv og i forhold til de andre menneske, dyr, steder, som er i ens liv. ❤


Hjertearbejde i terapi og meditation kan gøre processen mere blid, fordi det er nemmere at arbejde med hjertets åbning i en kontakt. Det er muligt at få kontakt til at åbne hjertet i mødet med et andet åbent hjerte og i terapi er det under en ramme, hvor man ikke på samme måde risikerer at udsætte sig selv for samme traumer, afvisninger eller sår, som dem der oprindeligt fik hjertet til at lukke og hvor man altid står udsat og i skrækken for igen at såres, når vi forsøger os med hjertets åbning i vores livs relationer. Terapi er et træningsrum for stabilisering af ny åbenhed uden at hele ens selv, selvfølelse og hjertesmere er sat på højkant.


Terapi & Meditation

www.stinebarr.dk