Meditation - Indre Centrering
ved uro, angst, kaos, destabilisering


Når noget er overvældende, har vi tendens til enten at lukke af og lukke det ude, lukke vores bevidsthed af for ikke at blive grebet af uro og angst og fordi vi kan lide at tro, at vi ved, hvad der kommer til at ske, eller hvis vi faktisk ser problemerne så at opleve at afmagt og angst kan overtage og virke lammende. For at stå på kanten af det der er velkendt og erkende det, der er uforståeligt, det er skræmmende.


SKRÆMMENDE!! Fornægt, angst, flygt, kæmp, frys siger vores biologis spontane reaktioner på overvældelse.


Så hvad kan man da gøre, når verden alligevel viser sig at overvælde?


Måske både ens egen konkrete livsverden, måske ens mentale og følelsesmæssige balance er presset og i hvertfald de store globale sammenhænge, viser sig at være skræmmende uforudsigelige eller at have kurs mod en meget mindre stabil verdensorden.


I meditation arbejder vi med indre centrering.


At kunne centrerer sig et sted, når kaos truer, er en grundlæggende nødvendig erfaring, hvis vi skal kunne bevare en vis ro, et vist overblik og en rest af handlekompetance. Indre centrering kan trænes i mange sammenhænge og på mange måder, men en af de mest effektive er gennem meditation.


I meditation kan man arbejde med centrering på flere måder.


Kropslig meditation: Mange østlige (kampsports)-systemer (Qigong, tai chi, aikido, karate, mf.) har som det mest grundlæggende at lærer at centrere i haracenteret. Når man står, bevæger sig og kæmper centreret i sit hara, så mister man ikke balancen og bliver ikke fysisk bragt ud af sit center. At være centeret i hara er også effektiv træning af den generelle jordforbindelse/grounding.


Meditation på åndedrættet: Den mest grundlæggende og fysisk/psykisk meget stabiliserede er at centrere sig i åndedrættet. Lade opmærksomheden følge åndedrættet. Holde det i en stabil rolig rytme og bare være der med opmærksomheden i åndedrættet og ingen andre steder. Indre centrering på åndedrættet er en meget effektiv måde at holde sig forankret i kroppen.


Hjertemeditation: At arbejde med lys og kærlighed i åndedrættet gennem brystet og hjertet er en måde at arbejde med hjertemeditation. Meditation på at kunne forblive centreret i hjertet, også når det går løs i og omkring os, er den mest effektive metode til at afholde os fra at forfalde til at opleve verden i polariteter; sort-hvid, ond-god, ven-fjende, dem-os, himmel-helvede... Meditation på lys:


Meditation på lys og erfaring med bøn er tæt beslægtet. I meditation på lys foretager man en påkaldelse eller en bøn på et energetisk niveau. Man kalder på lys, beder om at der må komme lys. Man kan praktiserer det ved at påkalde lyset fra et sted over hovedet og lade eet dale, flyde og strømme ned over og ind igennem kroppen. Hvis man er troende/religiøs, så er dette en meget direkte måde at bede på og også uden en tro på noget højere, virker påkaldelsen af lys, kærlighed, ro og balance til at man kan blive ved, rumme og holde et nærvær i svære situationer.


Meditation på vidnet: Vidnet i meditation er vores opmærksomhed. Vi kommer ofte til at tro at vidnet/opmærksomheden er centreret i hovedet, men når man begynder at arbejde med vidnemeditation vil man opdage, at vidnet/opmærksomheden ikke befinder sig et bestemt sted men altid er der hvor opmærksomheden er rettet hen. Så hvis vi lige nu ser op fra læsningen og ud på et træ uden for, så flytter vores vidne/opmærksomhed sig fra at være i forståelse at det læste til at være ude ved træet. Men det kan lade sig gøre, at blive så bevidst om sin opmærksomhed, at det bliver muligt at kunne centrere sig i selve det at være opmærksom, at bevidne det som sker også uden af man forlader hvad der foregår. Træning i vidne meditation begynde som en nærværsmeditation, som også er mindfulness træning. Indre centrering i vidnet/opmærksomheden er en meget effektiv måde at kunne stå igennem selv meget voldsomme erfaringer uden at miste orienteringen og selvbevidstheden.


Bevidsthedsmeditation - orkanensøje: På et avanceret niveau af vidnemeditation og ved nogle typer af spirituel åbning kan det blive muligt at centrere det sted i bevidstheden hvor alt i og omkring en opleves klart og levende og hvor bevidstheden har samlet sig i en indre stilhed, der er stille midt i kaos. Det er ikke en oplevelse der minder om at distancerer sig mentalt uden for oplevelsen, det er en erfaring af er totalt nærvær i det der sker, der samtidig er båret af en stilhed.


Meditation på høje og mere avancerede niveauer: Længere end de niveauer og praksisser, jeg her har beskrevet, har jeg ikke selv erfaring eller ordentlig funderet teoretisk viden, så der må man læse videre, hos hvem man nu tror, er autentiske spirituelle lærere.


Som du nok kan konkludere, så anbefaler jeg på det kraftigere at man begynder at få en form for praksis, hvor man når frem til at erfare, at den virker, når det går løs omkring en. Det kommer til at blive nødvendigt i vores liv og i verden, at vi kan håndtere en vis mængde uvished, utryghed og kaos uden at vi går i panik eller bryder sammen.


God fornøjelse.


Og er du interesseret i et individuelt forløb, som er tilpasset dig, din krop, psyke og biografi, så er du velkommen til at skrive besked, eller ringe til mig for at høre nærmere på 30225501


Terapi & Meditation

Stine Barr