Angst, flow og energiStine Barr 2020Har haft angst? Har angst?

Mange af de, der henvender sig til mig, kender til angst og har noget i bagagen, der i en eller anden grad har været traumatiserende.

Mange vil gerne af med angsten og vil gerne opleve healing af af de traumespor og deres symptomer.

Hvad alle næsten samstemmende kommet med er, at de gerne vil opleve mere flow. Ikke nødvendigvis mere flow i livet sådan rent oplevelsesmæssigt, nej det er det indre flow, som ofte er længslen.

At opnå og opleve at energi bevæger sig mere frit, levende, glædesfuldt og spontant gennem den mærkbare fysiske krop. Helst ikke blot i en meditativ situation, selvom det er en god start, men helst i forhold til livet.

At mære flow i energisystem og krop i mødet med livet.

At komme til at mærke og forblive i kontakt med sit flow i de forskellige typer af kontakter og relationer man møder, at mærke flow også med de udfordringer man møder i dagligdagens helt almindelige både dejlige og udfordrende liv.


Traumer blokerer flow. Det giver derfor mening og er en meget effektivt metode, at arbejde på et energetisk niveau med de blokerede områder. De fleste der vælger et forløb hos mig vil i kontakt med dette indre energetiske flow. Min metode til at hjælpe mennesker bygger på en kombination af psykoterapi, healing, energiarbejde og meditation. Det er en effektiv måde at forløse traumespor, afhjælpe stress og angsttilstande, åbne oplevelsen af at være blokeret, fastlåst eller nedtrykt. problematikker som kan få alvorlige konsekvenser for oplevelsen af kvalitet og udfoldelse i livet og som stort set altid viser sig ved energetiske ubalancer og blokeringer.

.