Angst og selvstøtteIngen udvikling sker uden frygt.


Men er støtten tidligt i livet ikke lykkedes godt nok i forhold til den man var og det man egentlig havde haft brug for, så kan den frygt der uundgåeligt opstår i processen med at lære nyt, med at udvikle sig, med at bevæge sig ind i ukendte områder og med at give sig hen til nye udfordringer, den frygt kan for mange kommer til at udvikle sig til en næsten uoverstigelig barriere.


Barriere kan opleves meget direkte som en egentlig præstations angst, men den kan også vise sig som uspecifik generel angst, hvor det ikke er så nemt at gennemskue, hvad angsten knytter an til, og den kan vise sig mere lokalt som en række fobier eller tvangshandlinger, eller vise sig som panikagtige angstreaktioner, der kan opleves uforudsigelige, overvældende og lammende.


For mange, der har oplevet en manglende eller en mangelfuld eller en ustabil støtte fra de primære omgivelser i barndommens land, det kan være forældre, familie, skole, venner og bekendte, for mange udvikler dette sig til en ofte fastlåst mangel på kontakt til de selvstøttende indre strukturer i personligheden.


Manglende selvstøtte fører næsten altid til, at den frustration, der naturligt er en uundgåelig følelse i flere faser i alle lærings og udviklingsprocesser, at den frustration bliver så ubehagelig og svær at rumme, at det fører til en frygt for følelsesmæssig og kropslig overvældende, en frygt for nederlag og afvisning, en frygt for ikke at slå til.


For mange udvikler denne frygt sig til en række nogen gange langt mere livshæmmende og kroniske tilstande at angst, opgivelse og afmagt, vrede og afvisning.


Bag rigtig mange menneskers angst, depressions, vredes, eller misbrugsproblematikker ligger denne mangle erfaring af at kunne komme vellykket gennem frustrations- og frygtfasen i livets mange forandringsprocesser.


Den terapeutiske proces til healingen af denne type af problematik, og den er så grundlæggende og vil næsten altid I en eller anden grad være bagvedliggende tilstede, når der senere i livet opstår problemer, den terapeutiske healings proces kommer ikke gennem et fokus på at fjerne angsten, men ved i stedet at fokuser på at udvikler resurse i sindet i forhold til den basale selvstøtte.


En indre funderet tillid til, at ens sind og ens egen krop kan bærer en igennem, også når frustrations og frygt reaktionerne bliver intense, det vil ofte være et af målene i et længere energiterapiforløb og det vil med sikkerhed fjerne de niveauer af angst, der opleves som ubærlige, invaliderene eller hæmmende.


.