Hjertemeditation og HjertechakraetHjertets åbning og dets udveksling med omgivelserne


Vores hjertechakra rummer tre lag. Det er lag med forskellige frekvens og med ret forskellige kvaliteter. Disse forskelle viser sig i hjertets udveksling med os og med vores omverden.


-Den dybeste frekvens er centreret i bunden af brystkassen. Kvaliteten er den bærende evne til at holde og bære, til at rumme og ønske os selv.


-Centreret midt i brystet findes de kvaliteter hvorfra vi elsker og knytter os til de vigtige elementer i vores personlige liv.


-I den øverste del af brystet findes hjertets spirituelle åbning med potentiale til altomfattende kærlighed, stedet for empati og åbenhed, for næstekærlighed, oplevelsen af ligeværdighed og lige ret for alt levende, stedet for Kristusenergi, for hengivelse til lys, taknemmelighed, til gennemsigtighed, til nuancering, til opløsning af alle polariteter, til smelten og til gennemlysning og opløsning af jeget og personlighedens mørke og lukkede bestanddele.


❤️ I denne følgende meditation skal vi arbejde med den midterste af hjertechakraets kvaliteter; vores evne til at elske og til at knytte os.


Evnen til tilknytning udspringer fra et centrum midt i brystet lige bag brystbenet og har sin energi strålende som varme og lys i en strøm ud derfra. Den strømmer fra dette centrum ud gennem brystet i en spiralformet bevægelse, der når frem til og mærkes at andre levende individer omkring os, mennesker og pattedyr mærker straks og med en utrolig præcision, når de mødes med denne kvalitet og det påvirker hele feltet og karakteren af interaktion mellem individer, når hjertet åbent rækker ud og møder de andre.


Hjerters energi strømmer også fra dette centrum og ud gennem armhulen, langs indersiden af armene og ud i hændernes, hvor den strømmer cirkulerende gennem hele håndfladen og ud i fingrene i strålinger omkring vores hænders og vores evne til at gribe fat. Det er hjertets evne til tilknytning, det er herfra, vi elsker i vores liv.


Denne energistrømning i hjertet og ud fra hjertechakraet kan aktiveres, når vi holder nogen i hånden, når vi krammer, når vi griber ud, når vi holder fast og også når vi slipper et alt for fastlåst forsøg på at kontrollere og fastholde det og dem, vi holder af. Når vi åbner hændernes greb og åbent rækker dem ud i stedet, åbnes hjertes evne til at elske frem for at eje. Det sted i hjertet mærkes som en bølge af varme sympati og tilknytning, når det åbner sig i os selv eller stråler mod os fra et andet menneske.


Dette er det hjertets centrum, vi måske mærker røre på sig, når glade børn kommer imod os. Dette er stedet vi åbner, når vi (måske kortvarigt) føler os elskede eller mødt af et andet menneske. Det er stedet, vi åbner, når vi giver os hen og hvorfra vi, måske med bævende hjerte, lykkes med at knytter i vigtige relationer.


Det er centrum for ‘de varme hænders’ arbejde.


Det er stedet, der kan føles så knust, at smerten kan være så fysisk og intens, at det mærkes som om, man rent fysisk skæres eller rives i stykker, når den eller de man elsker forlader en, når man mister den eller de, som er eller var de vigtigste i livet. Det er stedet, hvor vi er sårede og bange og “ødelagte” og lukkede, hvis vi al for ofte har oplevet os usete, ensomme, følelsesmæssigt forladte, uelskede og uelskelige i barndommens vigtige relationer.


Det er stedet, hvor vi prøver at give og give og give for selv at skabe den kærlighed i relationen til andre, som man måske engang al for ofte oplevede fraværet af. Det er stedet, der kan få blodet til at strømme, kinderne til at gløde, øjnene til at stråle, pupillerne til at udvides og hænderne til mærkes bløde, varme, vitale, åbne eller holdende åbent om det, der har betydning.


Det er stedet, der, når det lukker, kan give os de blå læber, de kolde hænder, det stive blik, de små pupiller og den lede følelse af at være fragmenteret, som om kroppen nu kun består af splintret glas.


Det er stedet vi kæmper med, som vi længes efter at åbne, at mærke, at knytte os fra og det er stedet, som vi skærmer og beskytter og lukker og gemmer og glemmer og skjuler og derfra, hvor vi oplever os mest udsatte, men også der, hvor vi har potientiale til at blive stærkest.


❤️ MEDITATION PÅ HJERTS EVNE TIL TILKNYTNING

Sæt 20-30 minutter af de første gange.

Når meditationen er stabiliseret for dig, kan den i et lidt kortere tidsrum feks 10 minutter tages med i dit meditationsprogram sammen med andre meditationer, du prioritere for tiden.


-Sæt dig tilrette på dit valgte meditationssted, det kan være en pude, en stol, eller et sted i naturen.

-Mærk underlaget under dig. Mærk hvordan dit sæde føles i trykket mod sit underlag.

-Flyt din opmærksomhed til dine fødder, mærk på hvordan de opleves. -Forestil dig en rød rund lysende kugle i dit mellemkødet i bunden af kroppen, træk din opmærksomhed ned gennem dine ben langs indersiden og til et punkt under hver af dine fodsåler, på stedet lige forrest ved svangen der hvor forfodens trædepuder begynder. Forestil dig en lysende rød energi kugle dybt nede i jorden. Træk en sølvtråd fra de røde energikugler under hver af dine fødder og lad tråden mødes i den røde kugle dybt i jorden.

-Mærk på om din tyngde og jordforbindelse føles rar og stabil.

-Flyt så din opmærksomhed til dit kronechakra på det øverste sted på din krop øverst på issen og kontakt en fornemmelse af der at tænde en lysende strålende sol med et klart hvidt eller rosa lys.

-Forsøg om du kan hvile din opmærksomhed både i feltet i dit rodchakra (fra mellemkødet, ned gennem fødderne og dybt ned i jorden) og i den lysende sol i dit kronechakra på din isse. Og forsøg om du kan mærke dig selv hvilende eller udstrakr mellem disse to punkter.

-Flyt nu din opmærksomhed til dit fysiske hjerte.

-Mærk ind i kroppen og forsøg, om du kan opfange dit hjertets banken, hvordan rytmen er i dets bankende puls.

-Mærk på rummet omkring hjertet, hvordan opleves det, er der fysiske fænomener, er der følelser. Mærkes det ukendt, klemt eller åbent? Trækker det sig en anelse sammen lidt frygtsomt, når du fokuserer din opmærksomhed på det, eller åbner det lidt, så det mærkes blødere og lidt mere strømmende derinde?

-Tænk nu på noget, du kan komme i tanke om, som du oplever som trygt og som vigtigt og som du holder af. Det kan være et minde om en situation, det kan være et sted, det kan være en person, som du har været eller er tryg ved og knytter til nu eller engang tidligere i dit liv. Steder, situationen, personer, sammenhænge, hvor der ikke er smerte og tab forbundet med et ophør. Altså noget der mærkes entydigt trygt og godt. Er der ikke så meget, som har oplevedes entydigt trygt, så se om du ikke kan finde en erindring om engang, du lå i en græseng og så op i himlen og hvor noget slap i dig. Eller en erindring om en eftermiddag med familien, hvor du og din fætter havde en sjælden sjov og herlig kontakt. Eller om den nat, du på vej hjem fra en bytur og pludselig så verden i et sjældent varmt og sammenhængende skær. Eller blot forleden, hvor du sad i solen mens nogle mennesker, du bryder dig om, snakkede i baggrunden og du gav slip ind i, at lade en tryghed brede sig gennem dig.

-Find denne situation og lad dit hjerte slippe lidt af sin spænding ved erindringen om den varme eller tryghed eller åbenhed, som var der. (Du kan finde en ny situation næste gang du laver meditationen, eller du kan bruge den samme igen, hvis den virkede godt for dig første gang)

-Hold nu den lille åbning, som opstod i hjertet ved den gode erindring og forsøg om du kan holde åbningen, mens du slipper erindringen og vender tilbage til nu og her med din opmærksomhed.

-Forsøg om du kan lade åbningen brede sig fra dit fysiske hjerte, om du kan lade den strømme ud i brystkassen.

-Sid lidt og mærk på åbningen i hjertet og i brystet.

-Flyt derefter din opmærksomhed til midten af din brystkasse til et punkt inde i brystet bag ved brystbenet.

-Tænd nu her en sol. Solens skal have en varm kvalitet og farven på solens lys skal være en varm hvid eller en lys grøn farve.

-Lad solen lyse midt i dit bryst og forsøg om du kan holde oplevelsen af solens varme lys i din opmærksomhed samtidig med, at du mærker på dit fysiske hjerte og prøver at holde det roligt, varmt og åbent.

-Hvis der opstår lidt panikagtige lukninger og sammentrækninger, så lad det trække sig sammen og se så, om du kan lokke og lirke det til at åbne igen. Det er almindelige, at det i starten står og pulser mellem at lukke og åbne.

-Hvis du mærker, at det begynder at slippe, at det bliver blødere og varmere, at energien begynde at strømme og at det åbner yderligere, lad det åbne sig.

-Kommer der tårer, lad dem blot løbe, det er hjertets healende tårer og de er gode. -Begynder der at opstå gråd, hvor du mærker hulk, så er du på vej ned i solarplexus, for hjertets tårer løber strømmende og smeltende uden at maven eller kroppen trækker sig sammen. Så kommer der en hulken, så forsøg at bevæge din opmærksomhed tilbage til hjertets frekvens.

-Mærk på åbenheden i dit bryst og se om du kan lade energien strømme fra hjertet og fra centrum i brystet ud mod et menneske eller et dyr eller et sted, som du ønsker at åbne dit hjerte for og som du ønsker at hengive dig til og som du ønsker at sende din hjerteenergi imod.

-Mærk på, at du kan rette hjerteenergien i en udadgående strøm mod nogen.

-Mærk, at du kan åbne dit hjertechakra for en indadgående bevægelse, at du vil kunne modtage og tag ind hjerteenergi, som kommer imod dig og til dig udefra. -Mærker nu at du kan holde denne åbenhed og udveksling omkring hjertet og i brystet, og flyt nu din opmærksomheden ud til dine hænder.

-Vend nu dine hænder så håndfladen vender opad og mærk et sted midt i din håndflade.

-Forestil dig et blidt varmt Hvidt eller grønt lys i håndfladerne.

-Ret nu opmærksomhed mod centrum i dit hjertechakra, der hvor du har tændt en sol og samtidig mod lyset i dine håndflader.

-Forsøg om du kan lade den åbne hjerteenergi strømme ud gennem dine arme og ud i dine hænder og lad energien blidt strømme fra hænderne og ud mod dine omgivelser. Er der nogen eller noget, du gerne vil give din hjerteenergi, din omsorg, healing eller kærlighed til, så lad det strømme ud gennem hænderne. -Mærk nu, at du gennem de lysende punkter i dine håndflader kan tage energi ind. Mærk hvordan du gennem hænderne kan tage positiv energi ind ved berøring eller ved at række ud efter, med åbne hænder, det du gerne vil modtage.

-Ret tilslut opmærksomheden igen mod først dit kronechakra og derefter mod dit rodchakra og mærk på helheden i hele din krop og hele dit energisystem krone - hjerte - rod.

-Slut af med at rette din opmærksomhed tilbage til centrum af dit hjertechakra og send en tak til ‘hvad du nu tror på’ for at have modtaget støtte til i denne meditation at åbne for hjertet og en tak for, at der kom strømning af hjerteenergi tilstede Højere intuition altså den der ikke er mavefornemmelser i hara og solarplexus, den der ikke er hjertets sammentrækning ved tanken på noget bestemt, den der ikke er halschakraets evne til at fornemme nye helheder og sammenhænge, men pienals intuition, der bygger på klar syn eller klar viden, det er der hvor vi jan logge ud i det store bibliotek, hvorfra vi kan tappe viden, vi ikke selv har tilegnet os, her hvor tænkning tænker ud ad boksen og herfra hvorfra man kan se om hjørner, her fra hvor telepatisk kontakt kan opstå og her hvor der kan ses eller vides klart hvordan noget hænger sammen.


.