Chakra - den intuitive vejHvis dette var min drøm... Chakrasystemet symbolverden viser sig i drømme ofte som energier, naturfænomener og dyr.


Drømmesymboler har for det meste tydelige prægninger fra vores private forestillingsverden, fra vores liv og vores livshistorie, som påvirker hvordan symboler vil optræde i drømme, men der findes også kollektive lag i os, hvorfra de symboler det fremkommer i drømme vil repræsenterer stort set det samme indhold for alle mennesker.


Jo mindre personligt indhold og jo mere generel en drøm er jo mere grundlæggende fælles og kollektiv vil dens symbolverden være. Nogle typer af kollektive symboler et tæt forbundet med vores energi og chakrasystem.


Drømmer man en drøm med et indhold, der er generelt uden, eller med kun lidt personligt indhold og med symboler af enten energifænomener, naturfænomenet, dyr og/ eller abstrakte og spirituelle symboler, så er det en drøm fra det kollektive lag i os og der vil være en tydelig pegen i retning af chakrasystemets potentialet og mod personlig vækst. Den type af drømme dukker derfor ofte op i faser af vores liv, hvor vi er udfordrede, hvor vi er i krise, hvor vi er under forandring, hvor verden forandrer sig, eller når vi i vores liv er blevet ramt dybt, noget har vakt en længsel, et håb, en energi omkring et potientiale i os og omkring vores højere spirituelle selv.Så hvis denne video var en drøm, jeg havde drømt fornylig, ville jeg se mig om i mit liv og lede efter en situation, en følelse, en tanke, der havde berørt mig så dybt, at en længsel efter at mærke grundlæggende livsførelse og livsglæde, var blevet vagt.


Jeg ville vide, at jeg ikke ville havde haft denne drøm uden at noget i mig, som jeg ikke til daglig lever, var blevet berørt i en grad, så min helheds ‘ønske’ om at dette, denne spontane og kraftfulde livsførelse, blir noget, som jeg kommer i nærheden af at få kontakt med og som jeg behøver mere af, for at blive den jeg potientielt er født til at være.


Denne livsførelse er iboende i vores harachakra, den er strømmende som vand, bevæger sig i et flow gennem livet, strømmer i nuet med det der er, har leg og lyst og balance som sit udtryk. Hvis jeg havde haft denne drøm, ville jeg vide, at jeg fra mit højere selv, i netop denne periode, er blevet inviteret til at nærme mig større kontakt med denne måde at være tilstede i livet.


Jeg ville tage invitationen op på to måder. Jeg ville kropsligt, energetisk og meditativt arbejde med at udvide min evne til at være hvilende og tilstede i harachakra, jeg ville eksperimenter med, om jeg i en række situationer kan forholde mig mere levende og mere strømmende, flyde ind i situationer som vand fylder ind og fylder ud i en hulning, jeg ville have fokus på min kropslige balance og på om jeg kan holde denne balance på en levende og legende måde.


Og i sær ville jeg se efter, om jeg kan finde frem om en bestemt person, en bestemt situation, en bestemt følelse, der har vakt en længsel i mig om at få mere af dette, som en del af mig og som en del af mit liv.


Drømmen kunne sagtens optræde i forbindelse med en forelskelse eller efter et intenst møde med et andet menneske, hvor drømmen viser os noget ved dette møde, som vi ikke har haft blik for, nemlig at der med denne relation er potientiale og mulighed for at vokse på netop dette område. Mødet vil kunne udvide mængden og kvaliteten af den livsførelse, man evner at udleve. Omvendt kunne drømmen også kompenserer for noget, jeg i al for høj grad mangler i mit liv, som det ser ud netop nu.


Jeg befinder mig måske pt i en krampagtig og fastlåst relation, situation eller forholdemåde og drømmenes invitation er kompensatorisk, dvs den viser mig måske det modsatte af det, jeg gør, den viser at der er al for lidt af denne legende strømmende energi tilstede i min personlighed og i den måde jeg indgår i mit livs sammenhænge.


Hjorten er desuden et spirituelt symbol, der når det begynder at optræde i drømme, kan vise mulighed for større kontakt med de højere intuitive evner. Drømmen kunne derfor også, eller ville måske især, være en invitation til at følge intuitionen, der reelt er en evne med tre forskellige kropslige funderinger.


Mavefølelsen

Hjertets stemme

Den højere intuitive klarviden


Så var denne video min drøm, ville jeg måske forstå, at den invitere mig til i meget højere grad at stole på, benytte mig af og hvile i mine intuitive evner. Sagt mere jordnært vil jeg tænke, at den inviterer mig til at rette mig efter det jeg kan mærke.


Hvordan føles mine valg i maven

Hvad mener mit hjerte

Hvilke spontane indsigter får jeg omkring de valg jeg overvejer


Og så gå efter det !!!


Hvilket ikke er så let som der lyder.. der skal store mængder tillid til at noget holder en oppe og bærer en igennem, hvis man skal begynde at gå efter det, man mærker, i stedet for at tage sine livsvalg efter, det man tror, det man har lært, det man altid har gjort og det andre mener er det rigtige.


At følge det man kan mærke, det kræver mod og det kræver tillid. Så havde jeg denne drøm, ville jeg føle mig inviteret til i højere grad at give mig hen til livet uden færdig plan men i tillid til at intuitionen, følelserne og instinkterne kan fører mig igennem og hen til et mere helt sted, et liv hvor større dele af min helhed, kan blive udfoldet.