Chakra, energi og bevidstheds meditationBevidstheds- og energikanalisation Georg Gichtel har en illustration til sit alkymistiske værk “Teosophia Practica” et billede af chakrasystemet , hvor en spiralbevægelde med centrum i hjertet er indtegnet.


Når jeg skriver bruger bevidstheden her, så mener jeg, at man flytter opmærksomheden i det observerende jeg til at være nærværende og tilstede i det pågældende chakra. Man skal altså være der og ikke blot tænke på området.


Åndedrætsøvelse - Chakrameditation:

-Bevidstheden fokuseres i hjertet.

-Første indånding: Bevidstheden bevæges fra hjerte til solarplexus.

-Første udånding: Bevidstheden føres fra solarplexus til hals.

-Anden indånding: Bevidstheden føres fra hals til hara.

-Anden udånding: Bevidstheden føres fra hara til pineal.

-Tredie indånding Bevidstheden føres fra pineal til rod.

-Tredie udånding Bevidstheden føres fra rod til krone.

-I pausen bringes bevidstheden tilbage til hjertet og øvelsen gentages.


På illustrationen et bevægelserne tegnet buet, men det er blot for at kunne illustrer det, i virkeligheden skal der arbejdes op og ned gennem centerlinjen.


Meditationen udføres med lige lange åndedræt, altså en regelmæssigt og jævnt vejrtrækningen. Man flytter bevidstheden langs centerlinjen med vejrtrækningen og bevidstheden må derfor bevæge sig langsommere mellem hjerte, solarplexus, hare end mellem rod pineal.


Mange personlige, psykologiske, eksistentielle og helbredsmæssige ubalancer skyldes manglende samarbejde mellem de forskellige chakraers energiomsætning.


Meditationen som den er beskrevet her vil hæve ens energiniveau opad, hvis man har stress, eller oplever spændinger, varme trykken, tanke og hukommelses forstyrrelser eller har en kropsfornemmelse hvor kropsbalancen ligesom ligger for højt, man er i sit hoved, langt fra jorden og langt fra krops- og følelses fornemmelse, så vil jeg anbefale at man laver øvelsen modsat. Altså starter øvelsen i krone og enden den i rod, sådan at man arbejder sig nedad i chakraerne.


Meditationen er ikke helt nem, den tager tid at lære, så hvis den resonerer med dig, så beslut at sætte nogle uger af til at øve dig på den, før du beslutter om den skal med i det daglige meditations program (hvis du har sådan et (ellers overvej kraftigt at rå det)), det tager nemlig flere måneder inden øvelsen for alvor begynder at hvile i sig selv, altså ligesom bare glider af sig selv og først der, begynder man måske at kunne mærke en effekt.


Jeg lovede en klient at dele denne øvelse, jeg har beskrevet den lidt anderledes, end sådan som vi arbejdede med den. Vi arbejdede i stedet for at cirkulere mellem chakraerne arbejdede med at forbinde dem parvis, sådan: Ånde ind - ånd ud med bevidsthedsbevægelse mellem Krone-Rod Pineal-Hara Hals-Solarplexus Hjerte


Og med stressreaktioner i hovedet lav øvelsen med kun at bevæge dig oppe fra og ned altså:

Ånd ind og følg med bevidstheden/opmærksomheden bevægelsen fra krone til rod - ånd ud i rod.

Hop med bevidstheden til pinael ånd ind ned til hara og ånd ud i hara.

Hop med bevidstheden til hals ånd ind træk bevidstheden ned til solarplexus/ ånd ud i solarplexus.

Hop til hjertet. Ånd ind i hjerter og ud i hjertet.

Og så forfra med hele øvelsen.


Ps får du brug for en lidt mere tydelig illustration så har jeg lagt en tegning i kommentarfeltet, så tjek der. God fornøjelse med meditationen.


Har man svært ved at flytte bevidstheden rundt i chakrasystemet, så book en tid til chakralæsning, jeg kan trække i energi så jeg vil energetisk kunne guide dig ind i de enkelte chaka.


Link til theosophia practica:


http://pansophers.com/theosophia-practica-gitchel/