Det der kommer...DET DER KOMMER ..... Så kom vi gennem nytårshalløjet og står (mentalt- med eller uden tømmermænd) på kanten til et nyt år. Et år med masser af globale problemer, vi kollektivt skal i gang med at tage fat på og også hver især kommer vi til at ændre vores forståelse af os selv og den verden vi lever i. Personligt er det svært på denne dag ikke at foretage en slags statusopgørelse over året, livet og fremtiden, både den nære og den på længere sigt. Det kan være en mindre sjov oplevelse hvis det, der har møde en det sidste års tid, har været udfordrende og svært. Der er måske en skræmmende tanke om, at det ikke kommer til blive bedre, eller man forsøger sig med en masse beslutninger om al det, man skal forbedre for, at det skal komme til at gå den rigtige vej.

Det er her nytårsforsæt kommer ind, som en slags besværgelse af kontrollen over sig selv og over fremtiden. Som man måske kan ane, går jeg ikke ind for nytårsfortsæt, eller i det hele taget for forsøget på at styre og disciplinere sig selv mod et mere perfekt resultat. ‘Selvforbedringsindustrien’ kaldte min gamle terapeut hele det enorme marked, som er opstået de sidste 20 år med terapi, coaching, selvudvikling, meditation, motion osv. Den vending ramte i den grad et befriende sted hos mig, som hele livet har erfaret, at de ting jeg får disciplineret og tvunget mig frem til, ret ofte ikke er i samklang med noget, som er dybere i mig og at der findes en anden vej til ‘det som er bedre for en’. En vej der lytter og følger og udfolder det, som vil frem, også når ‘resultatet’ er, at man ikke længere går ad stier, som er gængse, populære eller måske let forståelige for andre. Ret ofte ser jeg, at sammenbrud, angst og psykisk ubalance opstår ved at det, der forsøger at bane sig vej igennem en, måske er blevet overhørt i mange år, eller at der bare aldrig har været omstændigheder omkring en, som har gjort det muligt, at man kunne få ‘det’ frem i lyset, som vil noget i /med en. Selvsikkerhed, forkerthedsfølelse, normalitetstilpasning og angst for at blive udstødt eller for at falde uden for, har måske domineret. Har man ikke lært at lytte til denne form for kunne man kalde det ‘indre visdom’, eller har man aldrig hørt om, at dette findes og er muligt, så opstår forbindelsen og samarbejdet med dette der er større i en ikke altid spontant, eller det viser sig i første omgang kun som små og store ubalancer, der mere eller mindre præger eller overtager ens liv. Uanset om man presses ind i processen, fordi livets problemer tårner sig op omkring en, eller fordi en længsel efter noget af en anden karakter eller kvalitet, end det man hidtil har levet, så er tilbuddene, fra dem som siger, at de har svar og retning, mange og det er lidt af en jungle at finde rundt i. Det er derfor lidt af et paradoks at fortælle, som jeg bla gør på denne på FB-side, at jeg kan hjælpe videre og det kan jeg også kun, hvis noget i en, dvs i dig, resonerer med forestillingen om, eller måske snarer med fornemmelsen og erfaringen af, at din retning findes lagret inde i dig. Hjælpen er ikke at få en færdig forståelsesramme, eller et system til at nå dine mål, men istedet en hjælp med at få det lag i dig selv i tale, som måske faktisk ved bedre og har en ide om, hvad der er at gøre her på jorden for dig. Det lag kaldes af nogen for sindets visdomslag, af den grund, og det er en erfaring som mange har gjort sig, at der findes en visdom til rådighed i os omkring sammenhænge, både sammenhænge i os selv, i vores individuelle liv og mening og også om de større sammenhænge, som vi indgår i, både som mennesker på kloden og som spirituelle væsner. Der findes mange veje ind til dette lag, der kan ligge som en uudfoldet resurse i os, nogle af dem er terapeutisk arbejde, andre er kontakt med os selv på et kropsligt og energetisk niveau, andre igen er at aktivere visdomslaget via drømme (de natlige), andre igen er meditation.. der er sandsynligvis mange flere, men de nævnte er de kanaler, som jeg har erfaring og viden om, hvordan kan åbne til de lag i sindet, som kan ændre måden, man er i og tilstede med det, som helt konkret er ens livsvilkår lige nu. Min erfaring er, at det er ikke er spor sikkert, at denne proces fører en ad veje, der er rolige, trygge og succesfulde, men at det tilgængæld ret sikkert, at det vil føre til erfaringen af mere lys og mening i livet, som kan ændres radikalt, selvom processen undervejs nok vil opleves, som en ‘ingen vej tilbage’ smertefuld og konfronterende rute. BARNDOMMENS LANDSKABER - og julen 😶 Julen! For mange er det en rigtig svær periode at komme igennem. En periode der aktiverer både de nye og måske især de gamle oplevelser af brud, tab og dysfunktionalitet i vigtige tilknytninger. Mennesker som slås med ensomhed, angst, usikkerhed eller misbrug, som står med problemer, der blokerer for livsudfoldelsen, oplever ofte øget indre psykisk smerte, tristhed, vrede eller angst i perioden op mod jul.