Det man tror, man ser og vedNår bevidstheden flyttes og tingene ses i nyt perspektiv, hvor det der er, pludselig kan vise sig at hænge anderledes sammen, end det man tidligere så og som man, måske livslangt, har stirret sig blind på.


At se fastlåste problemstillinger fra nye vinkler er ikke altid noget der sker, blot fordi man har beslutter sig for at ville. Men ofte gemmer nøglen til at åbne en et fastgjort problem eller en fastlåst livssituation sig inde i selve problemet.


Nogen gange kan det være voldsomt at ændre synsvinkel, fordi det kendte er trygt, også trygt selvom det kendte er de smertepunkter, hvor man har sidder fast måske så længe man næste kan huske.


Derfor kan der være stor modstand mod overhovedet at skifte perspektiv. Angst og utrygheden ved at slippe det man kender, det er en almindelig udfordring for de fleste mennesker. Nogen gange gennemskuer man ikke, at det kan opleves utrygt i så alvorlig en grad, at skifte sit syn på det, der er smertefuldt, at det kan opleves som det mindst smertefulde valg, blot at blive i en fastlåst situation.


Der kan opstå så meget mere angst i ens system, ved at få provokere sin vante synsmåde, at det opleves som en langt værre angst, end den angst som kommer fra de følelsesmæssige smertepunkter, man kender så godt.


For nogen er det derfor nødvendigt at arbejde længe, eller et godt stykke tid, med den grundlæggende tryghed.


Tryghed til sig selv og til verden.


At stabilisere at man kan blive stående på sine ben også i stormvejr, at man kan forstå og rumme egen følelsesreaktioner, at man kan håndtere, eller i hvert fald kende til og forstå, energitrykket i kroppen og til hvordan energi bevæger sig gennem vores krop, sind, sjæl og ånd.


For de fleste skal denne grund gødes, før de store perspektivspring overhovedet kan ske. Til gængæld er det sådan, at når den indre stabilitet og trygheden er nået til et vist niveau af selvberoenhed og tillid, så begynder perspektivspring at kunne ske. De sker endda ofte helt af sig selv.


Aha oplevelserne opstår Hvordan kunne jeg ikke se det før... Jamen hvad har holdt mig tilbage.. Jeg behøver ikke længere.. Jeg må og kan jo godt... Vil du have hjælp med at flytte dit perspektiv på det, som tynger, er angstfuldt, fastlåst, blokeret og smertefuldt?

.