Det man tror, man ser og ved2021HOVED ELLER KROP OG PROBLEMER MED BLOKERING AF ENERGIFLOWET

Svimmelhed, øjesten, højdeskræk, angst kan handle om hvor højt i kroppen dit energetiske balancepunkt ligger. Det kan så også skyldes rigtig meget andet. Men ret ofte skyldes svimmelhed og en oplevelse af utryghed, at vi er endt med at befinde os i hovedet med det meste af vores opmærksomhed.

Billedet her illustrerer meget godt den sansemæssig og kropslige følelse, som det giver at have opmærksomheden liggende højt.

Fødderne føles langt væk, der kan være usikkerhed i forhold til, om de kan holde os på benene, om vi kan holde balancen, når nu de opleves så langt væk fra os, ‘os’ forstået som der, hvor vi ‘ved af’ os selv mest. Mange kender til fornemmelsen også de, der almindeligvis er godt tilstedet i kroppens resurser. Fornemmelsen af at hænge for højt oppe uden tæernes gode gren i grunden under os.

Det netop præcis sådan vi mærker os selv, hvis vi er i pressede situationer, typisk eksamenssituation, jobsamtale, fremlæggelser, hvor vi ikke er godt tilpas og trygge ved situationen, og hvor vi er udelukkede fra at kunne have en kropslig reaktion på presset. Resultatet bliver ofte at vi bliver i er forsøg på at holde overblik og fokus og at der er langt ned til jorden og til tryg og til en tryg og varm realitet.

Andre kende ikke til og oplever ikke i pressede situationer, at kunne forsvinde fra det bevidste overblik, tanker og udsyn er væk og kroppen er i reaktion. Vi belønner mest den mentale reaktion i vores vestlige kulturkreds. Det er ikke ‘så fint’ at være i kropslig og emotionel reaktion under pres.

Det er et ideal, at kunne holde hovedet koldt og ikke tabe fatningen. For nogen er konsekvensen blot, at livets mange udfordringer fører til, at man helt taber kontakten til, at kunne være tilstede i kroppen. Der bliver laaangt ned til fødderne.

Begge reaktionsmåder bliver tydeligst genkendelige ved stress. Er man sådan en, der flipper ud, eller er man meter sådan en, der under pres reagerer med at blive lige lidt rigeligt fjern fra alle de grundlæggende impulser. Vi kommer til energetisk at fistrer rundt i kroppen under pres. Nogen er fanget i hovedet med en vis kølig distance, andre bliver al for hurtigt revet med af emotionerne, og nogen skifter abrupt fra den ene tilstand til det anden.

Disse problemer er så almindelige og så velkendte problematikker for de fleste og så mange lider under ikke at kunne gøre noget selv, for at få en bedre balance i de reaktions mønstrer der dominere. Alligevel er det svært at finde tilbud, som effektivt kan hjælpe. Mange bliver derfor fanget i disse problemer. Det kan føre til skam, skyld, forstyrrelser i vores relationer, det kan føre til en forøgelse af den stress, som i første omgang provokerede vores reaktion, og det kan føre til forbigående, eller kroniske angsttilstande.

Forklaringen på, at mange af de tilbud der findes, både i det offentlige og på det private behandlermarked, ikke arbejder på et niveau, hvor problemet kan håndtere direkte er, at det stadig er forholdsvis nyt at integrerer energetisk arbejde i terapeutiske processer og for det er nemlig i det energetiske, at problemerne bedst håndteres. Mange psykoterapier er skabt til at håndtere de problemer man bærer på, fra opvækstens bagvedliggende miljø, de forhold der har formet os med den personlighed, som vi nu har og med den karakterstruktur, der giver os vores grundlæggende reaktionsmønstre.