Din verden er i hurtig forandringFULDMÅNEMEDITATION 4. JULI KL 21.00 Fuldmånen er 5.6 kl 6:44 ,


Vi mediterer i meditationsgruppen aftenen før til den sædvanlige aftenmeditation. Energetisk er der en meget kraftig oprydning forbundet med denne overgang, både individuelt og i verdenssamfundet kan der ske store opbrud og forandringer. Det er en oprydningens tid. Ikke oprydning i de fysiske skabe, men i de mentale, strukturelle, følelsesmæssige og åndelige gemmer. Alt det der ikke hænger samme, dom ikke understøtter en god helhed, dom ikke er vel forbundet med jorden, kan og vil blive trukket frem af skuffer og gemmer og bliver ikke til at stoppe tilbage igen. Personligt kan man tale om at vores skyggesider, vores ubalancer, vores livslange fortrængte traumer, sår og smertepunkter kommer op til overfladen og bliver mærkbare eller nok nærmere ikke til at komme uden om. Vi bliver konfronteret med de usammenhængende, uholdbare, uærlige sider i os, områder i vores liv og kollektivt kan det blive de store tvivlspørgsmål omkring uretfærdighed, ulighed, ubalance, sandhed, magt og autoriteter, som har været fastholdte i nogenlunde stabile strukturer i mange mange år, som nu for alvor brudes op. Måden at håndter dette om det så bliver et mere roligt forløb for en i det private, eller om man står med hele den følelsesmæssigt smertefulde bagage der er røget ud af systemerne og samtidig skal udholde at de kollektive mentale og samfundsmæssige strukturer i verden destabiliseret, så er vejen igennem dette at centeret sig det bedste man overhovedet kan i rod-hjerte-pienal i et forsøg på at forbinde dem og holde dem åbne samtidigt. Trangen til at putte hele sig selv ned i den emotionelle smeltedigle i solarplexus bør man undgå det bedste man kan. Emotionerne i solarplexus kommer i kog når de kr det strukturer bliver ustabile og reageres emotionerne ud i verden som handling, som kommunikation, som fundament for meninger så bliver det de polariserede reaktioner , som kommer til at dominere rigtigt-falsk, sort-hvid, ven-fjende, dem og os. Emotionelt vrede, sorg, henrykkelse, der hvis de bliver for svært at rumme ryger ud i instinkterne; raseri (blindt), fortvivlelse, eufori. Er det emotionelle tryk for stort, genkend det, tag ansvar, ras det ud derhjemme; på boksebolden, i sofapuden, i kælderen (hvor naboen ikke kan høre at det larmer) tag trykket derhjemme for vreden, sorgen, glæden, lad det komme ud. Nå stormen har lagt sig så genkend at solarplexus også er centrum for viljens kraft, for valg og grænser og evnen til at holde en retning. Genkend at de sort/hvide holdninger er solarplexus energi og ikke det, som hverken verden eller har brug for nu at rette ud ad netop nu. Vi har behov for at være centeret i rod-hjete-pineal-krone-essens ROD Vi har brug for at holde begge ben på jorden og i evnen til at genkende og forholde os til realiteter; tyngdekraften er en realitet så længe vi bor i en fysisk krop. Behovet for mad og bolig og tryghed og sund omsætning med jorden og vores økonomi er reelle behov og det er energien i rodchakra. HJERTE Hjertet er derfra hvor vores evne til nuancering begynder, vi kan mærke en sag ikke bare fra to, men fra mange flere sider, vi kan sættes i vores næstes sted og også have empati og forståelse for dem på andre steder på kloden og dem med andre livsvilkår og anden kulturel baggrund og for dem fra klodens mange andre arter end lige vores egen. Hjertet er der hvor vi kan (forsøge at) rumme, at holde af, at tilgive. Når vi tænker fra hjertet tænker vi i rehnbuens nuancer og ikke i simple sandheder. Vores tænkning er blid og føjer sammen, leder efter helhed og kærlighed. Hjeret er der, hvor vi stadig kæmper for ligeværdigt at rette overbærenheden og omsorgen og blindheden både mod os selv og mod alt og alle andre. PINEAL Pineal er tænkningens, intelligensens, intuitionens og klarsynets center. Det er her vi arbejder med vidnet i meditation. Vi har brug for at se klart, for at tænke klart, for intelligent overblik, for at kunne se om hjørner og for klart kunne vide (eller i det mindste ane) hvad der rører sig omkring os i de andre, i samfundenes skjulte strukturer (magtstrukturer) og hvad det kommer: kan komme os og er næste mange generationer i møde ude i femtiden. KRONE/ESSENS Kronechakra er hvor vi tager den spirituelle energi ind i vores individuelle energetiske og fysiske eksistens. Essens er det hvor vi tager essensen af hvem vi er og hvem vi er ment til at være ind i vores individuelt helhed. Den 4.7 kl 21.00 indbyder jeg til, at vi meditere på at åbne og forbinde essens-krone-pineal-hjerte-rod. Man kan søge om medlemskab i min sides meditationsgruppe her: https://www.facebook.com/groups/644268262675055/?ref=share CHAKRAMEDITATION - HJÆLP TIL AT HOLDE BALANCEN OG KONTAKTEN MED ENS CENTER I TURBULENTE PERIODER Sæt dig godt tilrette på dit meditationssted Hvil fødderne mod gulvet, hvis du sidder på en stol og mærk hvordan fodsålerne berører gulvet og mærk hvordan du hviler sædet godt mod stolen eller meditationspuden under dig. Essens Ret din opmærksomhed mod essenspunktet 30 cm over dit hoved. Prøv om du kan mærke dig selv der, selvom det ligger uden for din kropsafgrænsning er punkter en del af dit energifelt. Du oplever kontakt med essenspunktet, hvis du kan fornemme en summende eller snoende fornemmelse, så er der kontakt. Essensenpunktet er der, hvor vi tager vores grundlæggende essens ind. Hvem er jeg i min Essen uden min kendte identitet, mine roller, mine selvbilleder?Hvad er det essentielle i mig? Hvad er jeg her på kloden for at være? Hvad er essensen i min væren her i livet? Krone Herfra trækker du med din opmærksomhed en lysende tråd ned til dit kronechakra, punktet på toppen af dit hovede, netop der hvor nyfødte stadig har en åbning i kraniet, fontanellen. Her lader du din opmærksomhed hvile fokuseret på at mærke kontakt eller energi på stedet. Når du mærker en summende eller hvirvlende fornemmelse har du energetisk kontakt. Hvis du er visuelt orienteret, kan du forestille dig et rosa lys i punktet. Pineal Træk nu en lysende tråd fra kronechakra til pineal, punktet ved pinealkirtlen midt i kraniet bag panden. Ret din opmærksomhed mod punktet her og forsøg om du kan få kontakt med energien. Mental energi mærkes som en ret fast, hård eller samlet vibration, meget holdt. Pineal er centrum i den mentale aura, det befinder sig som en mangedimentional cirkel eller snarere kugle omkring vores hoved, med essens og hjerte punkterne i cirklens periferi/ boblens afgrænsning. Når du har brug for at samle mental fokus, skabe overblik, se noget i klart lys, eller når du får brug for at aktivere den højere intuition, der hvor man ved, eller ser klart hvad noget indeholder og kan føre til, så kontakter du energien i pineal. Du kan nu vælge at tænde er violet lys i punktet, hvis det giver mening for dig. Hjerte Træk nu fra din pineal en lysende tråd til dit hjertechakra midt i din brystkasse. Kontakt med din opmærksomhed kvaliteterne i hjerteenergi og mærk deres udspring i brystet. Hjerteenergi mærkes varm, blød, blid, samlende, bølgende, omsluttende, smeltende. Lad hjerteenergi strømme fra dit hjertechakra mod hele dig selv og omslut hele dit eget felt med blid energi. Hvis det giver mening så tænd et blidt grønt lys icentrum af dit hjertechakra. Rod Træk nu en lysende tråd fra hjertet til rodchakra, som har centrum i mellemkødet i bunden af din krop. Mærk også de sekundære rodchakrapunkter under hver fodsål og deres udveksling med jordchakraet i jorden under os. Mærk på kvaliteten af energien i rodchakra, den kan mærkes som en tung, dyb, bas af fundamental energi, en brummende dyb lyd, som når vibrationen fra lydbølgerne fra et tordenskral forplanter sig gennem jorden og kan mærkes gennem fødderne og op gennem kroppen. Rodchakraenergien er vores fundament og vores fundamentale tryghed, ly, læ, varme, føde. Når vi taber vores jordforbindelse oplever vi os truet i vores basale tryghed og hvis vi har dårlig jordforbindelse, så har tryghed været en mangel på centrale tidspunkter i vores liv og man er derfra udfordret med at få de grundlæggende ting i tilværelsen til at fungere. Giver det mening så mærk et dybt mørkerød lys i mellemkødet og i punkterne under dine fødder lige ved det forreste af svangen. Du kan nu gentage meditationen eller skifte til en anden meditation hvis der er mere tid. Det er en god ide i denne meditation at holde opmærksomheden i 3-7 minutter i hvert chakrapunkt. God fuldmåne og held og lykke med meditationen..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed malesuada faucibus ex nec ultricies. Donec mattis egestas nisi non pretium. Suspendisse nec eros ut erat facilisis maximus. In congue et leo in varius. Vestibulum sit amet felis ornare, commodo orci ut, feugiat lorem.