ForsvarBarndommens svære oplevelser kan strække sig langt ind i voksenlivet. Faktisk har vi næsten alle, i mere eller mindre grad, et underliggende mønster af forsvar indbygget i vores personlighed. Et forsvar der var til gavn, dengang vi opbyggede det. Som gjorde nytte ved at beskytte og værne om det hele, sårbare, følsomme, spirituelle og udfoldede i barn i os. Senere i vores voksenliv fortsætte personlighedens forsvar med at arbejde, også når det er lykkedes os at bringe os ud af nogle af de omgivelser eller usunde følelsesmæssige sammenhænge, som forsvaret var et værn imod. Så kan forsvare komme til at aflukke for kontakten til vores hele glade udfoldede spirituelle selv og fulde potientiale. Hverdagen kan opleves tung, det kan komme til udtryk ved at man oplever angst, nedtrykthed, sorg, misbrug eller blot usikker og utryg i forhold til livet, i forholdet til os selv og i vores relationer. Det er en proces at arbejde sig ud af forsvarene og hen imod en mere udfoldet, tillidsfuld og nærværende måde at kunne være tilstede med sig selv i livet. Der er mange, som har deres bud på, hvad der er den ‘rigtige’ metode. Mange har oplevet, at det de tilbud i form af hjælp med samtaler, mindfulness eller terapi, som de har opsøgt, ikke hjalp så meget, som de havde håbet. Jeg oplever, at mange af de klienter, der kommer til mig, hurtigere kommer igennem til, at de fastlåste situationer, følelser og symptomer kommer ind i en forandringsproces. Energiterapi er en helhedsorienteret metode, hvor både dine forestillinger, kroppens reaktioner, de følelsesbaserede lag og hele dit energetiske system, i en vekselvirkning kommer i proces. Du vil opleve bedre at kunne være med og rumme, det der fylder i dig og dit liv lige nu, bedre at kunne arbejde med det, der engang var svært og du vil kunne opleve at det åbner sig, så der kommer bevægelse i dine mønstre, en bevægelse som i løbet af processen får en mere og mere healende karakter

.