Halschakra meditationPå verdens tag - under himlens dække- meditation


Man kan få en oplevelse af være hævet over tingene med en lidt distanceret og tynd kropsfornemmelse; den går vi ikke efter.


Man kan være i tilstande, hvor man oplever sig indelukket, trykket ned og næsten spist af mangel på overblik og fanget i en sammensmeltning med det emotionelle sammenrod, som vores relationer nogen gange ender ud med at blive til, når det går løs med udfordringerne.


I meditationen går vi efter at blive i kontakt med kroppens strømninger og pulsende energi, men flytte fokus fra at være helt centreret i solarplexus og den emotionelle (mere eller mindre) jeg-afgrænsede udveksling, flytte den derfra og til de fine lag af energivibration i det øverste af hjetechakraet og i halschakraet.

Elementerne er klarhed, luft og lyd. Oplevelsen er løftet åben klar og lys.

- Sæt dig på dit meditationssted.

- Mærk underlaget fast under dig, mærk dine fødder og dit sæde.

- Mærk efter hvor du oplever mest energi i kroppen og bliv med din opmærksomhed i det te område i lidt tid.

- Forsøg om du kan opfange hvilke kvaliteter som især dukker op i din bevidsthed, når du koncentrere din opmærksomhed i det område af kroppen, hvor du mærker mest energi. Kvaliteterne kan være helt forskellige alt afhængig af, hvor du er centret netop nu, men mærker du ind, bliver du lidt mere klar over, hvilke reaktioner du nok kan forvente af dig selv i dag; kører tankerne, kan der opstå en opkogt og stresset mental energi, eller du kan være i et mentalt organiserede overblik, som måske gør det svært at relatere, når nogen bryder ind med behov for kontakt på andre planer.

- Når du har dvælet ved din dominerende energi længe nok til, at du er blevet opmærksom på at det er det område i dig, som definerer dig mest lige nu / i dag, så foretag et bevidst slip ind i det, forestil dig at du trykket på en energetisk pauseknap, som slukker for at dit fokus er her, så længe du er i meditationen.

- Flyt nu din opmærksomhed til kropsområdet lige under dit adamsæble, området lige bag og under den lille skålformede fordybning, som er i halsen.

- Sid med opmærksomheden der længe nok til, at du kan fornemme, at du er tilstede i området med opmærksomheden, altså at du ikke blot tænker på området.

- Når du begynder at få kontakt med stedet, kan der komme nogle forholdsvis stille følelsesmæssige reaktioner, det er almindeligt at øjnene bliver blødere og måske, at der kommer lidt tåredannelse, der kan opstå en rørthed.

- Sid lidt med denne rørthed, eller med det du nu mærker.

- Flyt så opmærksomheden lidt opad i kroppen til området bag hagen/munden.

- Ret opmærksomheden til et sted centreret midt i kroppen, der hvor halsens overgang til bunden af kraniet befinder sig.

- Nu vil de rørte stemninger fra før sandsynligvis dæmpe sig. Det er i dette område, man kan arbejde med sin vagusnerve, hvor man kan booste immunforsvaret og fordæmpe angst og stress reaktioner i nervesystemet. Det gør vi ikke nu. Nu sidder vi blot et stykke tid med opmærksomheden hvilende i området og mærker på hvordan det opleves.

- Flyt derefter opmærksomheden op til området lige ved/ under kraniebunden lige bag og over ganen.

- Forsøg om du med din vejrtrækningen kan ånde roligt ind og ud gennem dette kropsted. - Forestil dig nu, at du siddet et sted, som mindet om det, som er på billeder i dette opslag, et roligt bakket eller bjergfyldt vinterlandskab.

- Forestil dig, hvordan det er at sidde øverst i dette landskab hævet over det, mens du ser ud over det i hele dets skønhed.

- Forestil dig, at luften er frostklar og at det næsten ligesom ringler i rimfrosten omkring dig, at du er omgivet af lyde, der gnistrer og klinger i den frostklare luft.

- Træk vejret dybt ind og mærk, hvor varm din krop er og forestil dig den kølige friske luft trækkes ind i lungerne og strømmer ud igen i en sky at hvid ånde.

- Forestil dig, at du ser ud i horisonten og mærker åbenheden, udsynet og vidden i og omkring dig.

- Vid af, at dette nu ikke længer er en nærværsmeditation, men derimod en chakrameditation, hvor fokus er på at kontakte og måske vække kvaliter i et andet chakra end det, hvor din væren mest var centeret, da du påbegyndte meditationen, med det formål at det måske kan udvide og afbalancere den måde, du kan lykkes med at være tilstede i de næste dage og måske i det hele taget.

- Sid lidt tid og vær tilstede med essensen af den kvalitet, som du har fået opbygget gennem din opbyggede forestilling.

- Ret nu din opmærksomhed mod dine fysiske omgivelser og vend tilbage til det sted, du rent fysisk befinder dig.

- Forsøg, om du kan holde kontakten til kvaliteterne i din forestilling fra før og samtidig rette opmærksomheden ind i din tilstedeværelse lige nu og her. Kan du ikke holde dem i bevidstheden samtidig, så forsøg om du nogle gange kan skifte frem og tilbage.

- kontakt nu igen det kropsområde, hvor du i meditationens begyndelse havde mest energi og opmærksomhed.

-Brug din vejrtrækningen til at etablere en energetisk tråd mellem de tre punkter, altså fra området i halsen, som vi har arbejdet med, og til det kropsted, hvor din energi mest var centreret før meditationen.

- Træk vejret roligt imellem de to kropsområder.

- Hvis du i løbet af meditationen bliver svimmel, eller får en oplevelse af at forsvinde, af uvirkelighed, eller du får meget kolde ben og fødder, så skal du flytte hele dit fokus og hele din opmærkonhed hen til at mærke underlaget under dit sæde og under dine fødder.

- slut meditationen af med sende en god tanke, en rar følelse, eller et kærligt ønske i retning mod nogen, du ved behøver det.

- Sid lidt og mærk på, at du vender tilbage til omgivelserne, at du har en oplevelse af god kontakt med dine ben og fødder og sørg for at få lukket lidt ned for din åbenhed, så den almindelige stress i hverdagen ikke opleves alt for overvældende.

God meditation ❤️