NYMÅNE, DELVIST, solhverv, SOLFORMØRKELSE
OVER EN STOR DEL AF KLODENDet bliver en intens omgang en stor overgang med intens energi. Udkald for at have fokus på, hvordan man vil indstille sig i forhold til de store forandringer, som sker kollektivt i verden og for mange også privat enten på de indre planer eller i det konkre liv.


Nymånen er den 20, solformørkelsen kan ikke ses i Danmark og solhverv, dette falder ikke nøjagtigt samtidig den 21.6 men fordeler sig over to døgn mellem “spændende”


Meditationen bliver i vores meditationsgruppe den 21.6 kl 21.00


Vi vil i meditationsgruppen have fokus på at højne vores kapacitet til at

Rumme energi

Rumme følelsestryk

Rumme hjertes åbning


Hvad er sandt i dit hjerte og hvordan kan dit hjertes rummelighed og sandhed bære dig igennem de ændringer, der er i gang for de fleste af os i denne tid, sådan at du kan være i livet med det du skal lære ved at være her i en dybere kontakt med dig selv og i med andre ud fra dit hjertes sandhed.


Hvordan vi kan fokusere vores proces i retning mod, hvordan vi i vores individuelle liv bedst kan realisere vores bidrag til, at verden i fremtiden skal blive et bedre sted at være for alle levende væsner.


Hvilken større eller mindre rolle kan vi hver i have og bidrage med for at deltage i en større bevægelse mod en bedre verden for alt levende. Fokus på håbet og muligheden for mere afbalancerede helhedsorienterede tilstande på kloden, for håbet om et mere retfærdigt og kærligt globalt samfund, for mere afbalancerede økonomiske og produktive tilstande for kloden mange lokale økosystemer og for klimamæssige stabilitet.


MEDITATIONEN


Fokus på centrering i hjertet og rummelighed over for alt hvad vi som mennesker indeholder, både fra de mest basale instinktive impulser til de højeste fineste sjælelige energier.

Visualiser en cirkel omkring kroppen med centrum i hjertet og en periferi der går gennem essenspunktet over dit hoved.

Lad bevidstheden hvile i cirklens periferi.

Med din indånding bringes energi og bevidsthed fra hele periferien ind mod hjertet.

Jo tættere bevidstheden kommer mod hjertet, jo mere blidt hvis lys kan du forsøge at mærke stråle i og ud fra dit hjerte.

Med udåndingen fra hjertet spredes det hvide lys ud i alle retninger tilbage mod cirklens periferi.

Hav imens en følelse at rummelighed over for alt hvad du indeholder.

Lav denne i 5 minutter og sid 5 minutter med opmærksomheden hvilende i hjertet og på hvordan det mærkes der.


Du kan ansøge om medlemskab i ‘meditationsgruppen’ på Facebook via linket her, hvis du vil deltage


MEDITATIONSGRUPPEN

https://www.facebook.com/groups/644268262675055/?ref=share


.