Lysarbejde i terapi​LYSARBEJDE i TERAPI & MEDITATION Meditation er lysarbejde. Meditation er lysarbejde, også selvom man ikke har gjort sig det klart. Meditation i terapi gør den forskel, at der åbnes for, at lyset kan virke. Der er flere niveauer og karakterer af lys i meditation.


OPMÆRKSOMHEDENS LYS

-Der er opmærksomhedens lys. Eller det at opmærksomheden kan opleves som lys, der rettes og derhen det rettes, der bliver det muligt at se. Alt, der ligger i skygge, er svært at skelne og det der ikke ses, er svært hente frem og få et forhold til. Opmærksomheden er derfor som en lyskegle og der, hvor den rettes hen, der bliver der lyst op og personligheden kan blive bevidst om det, der før lå i skygge.

HJERTETS LYS

-Der er hjertets lys. Hjertets lys omslutter og helbreder. Ofte er meditation den bedste måde at kontakte hjertet, når dets store potentiale for at rumme, tilgive, elske og helbrede er blevet lukket af af livets sår og skuffelser og afvisninger. I meditation kan skabes et rum af tryghed, hvor hjertet vover at åbne sig igen. Hjertets lys samler. Uden hjertets lys oplever vi verden i polariteter :godt-ondt, rigtigt-forkert, sandt-falsk, smukt-grimt, os-de andre, mig-dig, mænd-kvinder, himmel-jord, mørkt-lyst. Hjerters lys er regnbuens farver, lys og mørke breder sig ud i en vifte af nuancer. I hjertet er der forskelle ikke polariteter og verden oplevet gennem hjertets energi er der, hvor den følelsesmæssige helbredelse begynder. Der bliver mere stille indvendig, tankerne og følelsernes kværnen dæmpes. Problemerne fremtræden skifter karakter. Løsningerne bliver anderledes. Sindet føles varmere og lysere. Følelsen af afgrænsethed, fjendskab, skyld, skam, udstødelse, forkerthed og ensomhed ændres. Ret ret ret ofte grunder vores problemer i, at vi har lukke vores hjerte og i, at vi, når vi vover at åbne det, såres af ikke at blive mødt i åbenheden.


DET GUDDOMMELIGE LYS

Senere hen efter mange meditationer og meget selvudvikling, meget arbejde med det der ligger i skyggen, med at balancere åbningen i hjertet, med at kunne holde kontakten (og afgrænsningen) til andre, med at stabilisere personligheden og forbindelsen til jorden, der begynder for de fleste et større lys at strømme ind. For nogen sker denne indstrømning, før et selvudviklings arbejde er påbegyndt. Der kan da ske det, at dette lys, som kan være en velsignelse, kan blive en byrde. Når lyset begynder at strømmer ind, forstærker det alt, som er. Mange psykiske problemer skyldes spirituel åbenhed i en personlighed, som ikke kan holde balancen. Resultatet kan for den enkelte udvikle sig grumt: Misbrug, depression, håbløshed, selvhad, dødslængsel, fortvivlelse eller inflation, mani, tab af realitetssans, tvangstanker, energi i over- eller undertryk, dårlig grounding, svært ved at få det almindelige liv til at fungere, sygdom, voldsomme følelsesmæssige udsving og meget mere.. Det store lys er opløsende, det er det hele. Verden er dette lys og vi er dette lys og vores personlighed er folder, som dette lys udtrykker sig gennem. At arbejde direkte med lys i meditation eller i spirituelle praksisser kan være healende og givende, bringe oplevelse af mening og fylde, men ofte fører det også til, at man forstærker de ubalancer, som er i den måde, vi hver i sær er foldet. At arbejde med lys kræver, at man kan afbalancere, omforme og undgå, at der opstår større ubalancer. Men at have det større lys som en bagvedliggende forståelse er nødvendig i en meditativ og terapeutisk proces, hvis man vil lykkes med at transformere de dybereliggende problemer og ikke blot behandle symptomerne.


ENERGI - LYS - SPIRITUALITET

Når jeg arbejder og vejleder som terapeut og som meditationsvejleder, omtaler jeg oftest lys som energi. En stor del af terapien er, at du vil blive støttet og vejledt i at undersøge og mærke, hvordan din personligheden fungeret især på de forskellige lysområdet og at mærke ind i hvordan, det påvirket dig. Stabiliserede øvelser og meditationer kommer ind i et terapeutisk forløb, når der er behov for at stabilisere personligheden, der hvor det er svært at forblive i balance, når lyskanalerne åbnes. Hvordan den enkelte forstår dette lys, respekterer jeg helt og om man kalder og oplever det som Gud, Allah, nirvanaet, den oplyste tilstand, kosmos, engle, kunst, musik .. er i et meditativt og terapeutisk forløb ikke vigtigt. Jeg opfatter den enkeltes spirituelle fundament, som en helt helt grundlæggende del af den struktur, hvormed vi hver især i vores personlighed er udfoldet. . Uanset hvordan den enkelte tænker og forstår den spirituelle dimension, så er en menneskelige erfaring med lys og kærlighed en almen oplevelse.