Meditation og indre lysVed høje niveauer af meditation opstår der glimt af kontakt med bevidsthedens lys.


Dette lys er i os, omkring os og i verden uafbrudt, vi kender blot ikke af det, vi mærker det ikke, vi ser det ikke.


Dette lys er ikke direkte synligt, tilgængeligt eller mærkbart for os og for den utrænede bevidsthed, glimt af dette lys hører til åbninger til de højere bevidsthedslag og oftest er de kys fænomener som af og til kan optræde i meditation ikke tegn på at vi er nær en højere bevidsthed, men i virkeligheden fænomener af mere astral karakter, så det er vigtigt at forholde sig sobert og ikke bilde sig ind at det lys og lysfænomener, der kan optræder i vores meditation er meget andet end det.


Alligevel ligger der i meditation muligheden for at en afglans af dette indre umærkbare lys kan blive tilstedeværende som en bærende kunde til mere glæde, mere lys, større nærvær og udvidet kærligheds potentiale.


At opnå en kontakt med denne højnelse af indre lys ville for mange være radikalt livsændrende, ikke sådan forstået at det konkrete liv behøver at gennemgå radikale forandringer, men at måden man erfarer og lever i det almindelige liv bliver af en anden kvalitet end den man hidtil har levet.


Det er det potentiale ved meditation og ved visse typer af indre arbejde, som det kan være svært af forestille sig og som kan være svær at vedholde troen på, fordi det ikke er en hurtig vej, til gengæld så er den stabil. Lykkes det først at hæve kroppens, energisystemets og bevidsthedens til et bare lidt højere bevidstheds niveau også selvom det i starten måske kun optræder glimtvis, så er det tilstande der kan blive stabile og varige.


Ps. Aftenlyset på vores tur hjem fra stranden..


.