Naturlig venlighedHvis denne video var min drøm, og det må den da næsten være, tænker jeg, for var den min drøm, ville den, med denne enkelt lille scene med pindsvinets og ravne (alliken) bedre en noget andet vise mig essensen i den vækstproces, jeg har gennemlevet i min personlige rejse gennem terapi og selvudvikling, personligt og spirituelt.


Det er ikke en spetankulær scene den med alliken og pindsvinet, men den er symbolsk fortolket vældig præcis, og var den min drøm, ville det være en virkelig skarp symbolsk information, som ville give mig mulighed for at forstå det meste grundlæggende ved mit liv frem til nu.


Det kunne så godt være min drøm, for når jeg i mit liv har haft det svært, har mit mest udprægede forsvar været som pindsvinets.


Dette forsvarsmønster har været typisk for mig så langt tilbage, jeg kan huske. Jeg rullede mig sammen om mit vågne, sensitive, sårbare og følsomme indre og blev stikkende og afvisende.


Vi har alle måder at forsvare og beskytte os, kreativiteten og forskelligheden i opbygningen af de forsvar, vi som mennesker hver i sær skaber omkring os, det fascinere mig enormt.

Ravnen (og ja her i videoen er det jo så godt nok en allike, men pyt - den er i familie med ravnen) er virkelig et intelligent dyr. Den har et glimrende syn, en rigtig god hukommelse, den kan regne, forstå mønstre og se farver og den benytter redskaber.


Symbolsk arketypisk og mytologisk står ravnen for det tredie øje, for evnen til klarsyn. Det er Odins ravne, der fløj ud for at være hans øjne, for at observere hvad der sker, hvad der var sket og hvad der vil ske. Ravnen er også et glimrende symbol for vores observationsevne. Evnen til at være opmærksom, til at observere, til at bevidne og til at være bevidst er primær i selvudvikling.


Både ved terapeutiske processer og ved spirituel vækst er vores observationsevne bærende i processen. Vores opmærksomhed er også central i meditation.


Denne Ravn (allike) i videoen her er venlig.


Den udviser sådan en uventet og naturlig venlighed, at vi bliver lidt forundrede. Måske bliver vi rørte og måske kommer vi til at smile.


Naturlig venlighed er for flere af den buddhistiske traditions retninger selve meditationens hovedmål. Man mediterer hen mod at opnå en indstilling af hvilende venlighed i forhold til alt, man møder, at være venlig både i handling, tanke og følelse.


I vesten har vi oversat denne tradition til nutidens mindfulnesspraksis, som er blevet vidt udbredt også som en effektiv metode til behandling af mild depression, stress, indre uro og angst. Hvor venligheden især er interessant for os her, er det som praksis i et terapeutisk forløb og i vores indstillingen til vores personlige “mig selv”.


De fleste ubalancer i personligheden, både de fastlåste tanke- og reaktionsmønstre, den følelsesmæssige uro, de utrygge og / eller angstprægede tilstande, den manglende selvstøtte og tillid, de fleste af disse problemer har det til fælles, at vi har svært ved at forholde os venligt til dem.


Vi har svært ved venligt at acceptere, at vi oplever tilstande, der er smertefulde.


Vi har svært ved at tænke venligt om os selv, når vi oplever ikke at kunne fungerer, som vi ønsker.


Vi har svært ved at sende os selv de venlige følelser, som ellers ville gøre os så godt.


For nogen bliver en naturlig venlig indstilling svær at opretholde, når sindets problemer forstærkes, for andre grunder de psykiske, følelsesmæssige og energetiske ubalance modsat i den manglende venlighed, for mange blive det til en negativ spiral af dobbelt op med mangel på indre venlighed.


Mangel på venlighed gør os før eller siden, på et dybt følelsesmæssigt og eksistentielt sted, fortvivlede. Det gælder måde ved mangel på venlighed fra omgivelserne, fra de nære relationer, eller de samfundsmæssige sammenhænge, som vi indgår i. Det gælder også vores manglende venlighed mod os selv.


I et terapi- og selvudviklingsforløb er venlighed central. I første omgang blivet ofte blot det at rette opmærksomheden imod, hvordan vi taler til og tænker om os selv en positiv aha erfaring. For ofte ved vi end ikke af, hvor hårdt og uvenligt vi nogengange taler til os selv.


Og en af måderne at få kontakt med en mere venlig indre indstilling er gennem meditation.


Den neutrale vågne og iagttagende indstilling, som er den grundlæggende indstilling i meditation, kan hjælpe sindet og personlighed med at få kontakt med, hvordan en venlig indstilling i sindet opleves.


Det bliver for de fleste, når den rette indstilling findes, til en erfaring af, at noget bliver næret, at man kan røre ved og heale gamle sår og følelsesmæssige ubalancer ved at mærke denne venlighed.


Der er blot lige det, at det ikke er så let at praktisere, som man umiddelbart tror. Vi har ikke meget tradition for en neutralt iagttagende venlighed i vores kultur, i de institutioner som præger vores opvækst, i vores omgang med hinanden.


I begyndelsen af en Terapi er første skridt derfor at opøve en kontakt med den observerende evne. Denne funktionen i sindet har mange navne - det observerende jeg, vidnet, opmærksomheden, bevidsthedens fokus. Når der i terapien er etablerer god kontakt med evnen til at rette opmærksomheden mod det, man ønsker at observere, der begynder arbejdet med at finde ind til, og med at kunne opretholde, en neutral og venlig indstilling inde i selve opmærksomheden.


Denne evne til observeren med venlighed er en at kerneindstillingerne ved personlig vækst. Det er den mest basale grund for al terapeutisk proces og ved al psykologisk healing.


Jeg genkender min egen healing, personlige og spirituelle vækstproces i netop denne video.


Jeg genkeder min barndoms personlighedstruktur i pindsvinet og mit spirituelle potientiale i ravnen. For mig har opmærksomhedens vågenhed klarhed og venlighed været min vej.