om de klarsensoriske sanseHvordan er netop din frekvens? For alle mennesker har et individuelt energiudtryk. Et menneskes enegiudtryk kan opleves som et energetisk klangbillede, som et bestemt melodistykke, der altid udstråles fra netop dette menneske. Når man er energisensitiv, eller er klarsensorisk på det niveau, kan man opfange et andets menneskes energi- eller klangbillede uanset afstanden. Med klarsensorisk mener jeg klarfølen, klarhørelse, klarsyn og klarviden.


MIN PERSONLIGE VINKEL Jeg var ansigtsblind som barn, noget vi først opdagede da vi ret sent fik fjernsyn og jeg overhovedet ikke kunne følge med i film, fordi jeg ikke kunne sjældne personerne fra hinanden og ikke fordi jeg ikke forstod det narrative, jeg var tidligt sprogligt og narrativt uddannet, da jeg blev noget gammeldags opdraget og derfor fik voksenudgaverne af alle de store klassikere læst højt som 6 årig og fint forstod dem, så var det ikke det der påvirkede at jeg dom 9 årig ikke kunne følge med i en almindelig film. Man ved ikke, hvad man ikke ved, så jeg vidste jo ikke, at andre mennesker kunne se, afkode, genkende og huske andre mennesker på deres ansigt. Jeg kunne ikke. Men jeg kunne sagtens genkende andre mennesker og endda genkende mennesker på meget lange afstand, før ansigttræk trådte tydeligt frem, så hvordan gjorde jeg? Og hvorfor taler jeg i datid? For nogle år siden næste jeg en psykolog med speciale i forskellige kognetive udfordringer hos børn. Jeg spurgte hende, hvordan det kunne vær, at jeg ligesom ingen mennesker husker fra min barndom med deres ansigtstræk, men at jeg nu ikke har svært ved at se andre mennesker ansigtet, der er ikke en udefineret plet, der hvor ansigtet er længere. Hun beskrev at ansigtsblindhed hos børn er et forholdsvis almindeligt kognitivt fænomen, de centre i hjernen, der er involveret i ansigtsgenkendelse, er enten ikke aktive eller de er dårligt koordinerede og at det hos langt de fleste forsvinder i løbet af puberteten. Hos mig forsvandt det og dog.. jeg læser fint mennesker ansigtsudtryk i samvær med dem, men jeg husker ikke mennesker ud fra deres ansigt, selvom jeg genkender det på fotos, så hvordan husker jeg mennesker? Som barn udviklede jeg en meget præcis evne til at afkode menneskers kropssprog, dvs bevægemønstre, kropsholdninger, gestik. Det er i udpræget grad der, hvor jeg sanser, oplever og genkender andre mennesker, både mine nærmeste og mennesker jeg kun har set en enkelt eller få gange. Dvs at et menneskes kropsholdning og kropssprog automatisk og meget komplekst lagrer sig i min hukommelse uden, at jeg skal have nogen form for bevidst intention omkring det. Jeg genkender derfor lige så godt en person, som jeg kun kan ser bagfra, som hvis jeg så hans eller hendes ansigt. Det vil også sige, at jeg automatisk afkoder og ved af, hvilke sindstilstand et menneske er i, da det næsten altid aftegner sig præcist i kropssproget og jeg er en ret eminent løgnedetektor, jeg prioriterer automatisk at afkode kropssproget, før jeg hører hvad nogen siger og før jeg forholder mig til deres bevidste intention. Det gør ofte uautentisk adfærd absurd og det har taget mig lang tid at forstå, at en del mennesker ikke automatisk ser, når en person ikke er i synk med sit eget kropslige udtryk. Og så aflæser jeg menneskers klangbillede altså deres energiudtryk. Nogle af de lag vi har i energiudtrykket er hurtigt skiftende, påvirket af de strømme af tanker, rørelser og følelser, som konstant strømmer gennem os, mens et andet lag af energiudtrykket fra og omkring et menneske er helt stabilt. Det er en personlig klang.


DE FORSKELLIGE LAG I ENERGIVIBRATIONEN OMKRING EN PERSON I klangbillede omkring en person er det tre lag. De aktuelle stemninger og rørelser. De faste energetiske strukturer, feks hvordan ens chakrasystem er afbalanceret, et menneskes dybere personlige autentiske klang. De tre lag har forskellig grad af omskiftelighed. De hurtige energetiske skift i tanker, stemninger, følelser, emotioner, instinkter, vores nervesystem, de lag i os skifter uafbrudt, er altid i bevægelse, bølger og løber og strækker sig nordlys lignende bevægelser omkring et menneske, drevet af de aktuelle indre og ydre påvirkninger. Det andet lag, feks vores energistruktur i chakrasystemet er ret stabilt over tid og det kræver bevidsthed, arbejde og vilje at ændre på chakrasystemet strukturer. Det er hvad man kan gøre i karakterændrende terapier, altså terapiformormer, hvor man arbejder med at ændre grundlæggende strukturer i personlighed og reaktionsmønstre. Det er terapiformer, som er dem man gerne opsøger, når der er for meget traumatiserende stof, der har blokeret for livsudfoldelsen fra tidligt eller senere traumatiske erfaringer, dysfunktionelle sammenhænge, der har påvirket en i en blokerende retning. Det er den type af terapi, som jeg er dygtig til og som både er hårdt arbejde for dig som klient at være i, men som også kan skabe positive og livsændrende nye muligheder i personlighedens tilgang til egne resurser. Dette lag kan godt ændres hurtigt, men det sker kun ved dybt traumatiserende oplevelser og situationer der giver chok og modsat ved store spirituelle åbninger, der pludseligt på få sekunder eller over en korter periode kan åbne et menneskes livslange lukninger, som derefter ikke længere præger eller påvirker menneskets liv eller personlighed. Det sidste energetiske lag, er et menneskes bluprint, det er en uforanderlig energetisk kerne i et menneske, som uanset hvad der påkommer det menneske, aldrig forandres. Jeg kunne som barn læse menneskers energiudtryk, men slet ikke med den klarhed, som den jeg har i dag. KLARSENSORISKE / EKSTRASENSORISKE SANSER Det er sådan med rigtige klarsensoriske evner at det ikke bygger på nogen form for kommunikation med eller forestilling om personlige guider, om afdøde man kan kontakte, eller om tåger intuition. En ren ekstrasensorisk evne er en evne. Det oplevede, for dem der er åbne på disse niveauer, ikke som værende det mindste anderledes end alle andre sanser. Det er en kontinuerlig aktiv og tilgængelige sans, på lige fod med alle andre sanser. Den eneste forskel er at ekstrasensoriske evner, klarviden, følelse, hørelse og syn, de sanser er afhængig af netop klarhed. Klarhed os den der har fået adgang til de sanser. Et menneskes gennemlysning af sig selv er dermed den eneste afgørende parameter for, hvor udviklede de ekstrasensoriske evner er. Og hvad mener jeg her med klarhed? Jo klarhed er gennemsigtighed. Der hvor man er gennemsigtig for sig selv, der hvor der er gennemlyst, klart, stille og bevidsthed i en, der ser man andre mennesker klart. Og der hvor der er uklarhed i en, mørke, skygge, ubevidsthed, netop der er det ingen ekstrasensoriske evner. Med klarhed menes helt enkelt, at man fuldstændig klart hverken mere eller mindre kender sig selv, set hvad det er på færde, ser hvad man har gang i, ser hvad der er af længsler, lyster, drive og instinktet og at man ser også der, hvor man ikke er så villig til at se efter hos sig selv, i ved de skumle kroge i sindet.. der hvor vi ikke vil bide af os selv, nå de sider bliver gennemlyst så opstår automatisk de klarsensoriske sanser. Det er den der med “splinten i din broders øje og bjælken i dit eget” - I ved nok. Men svære kan det faktisk mange gange være at slippe de falske selvophøjnelser, der dækker over, at vi ikke kan se den ægte gave ikke ved at vi er til, men den ægte gave ved os. Vores sande værdi. En af de typiske konsekvenser, og også det der nogengange er sværest at kaste lys over ved traumatiseringer og ved en dysfunktionel opvækst, det er de sider hvor vi er smukke i os selv. De sider ligger oftes i dybeste skygge. Og med hensyn til ekstrasensoriske evner, så kan du altid vide om et menneske, de påstår at de er clairvoyante / klartseerere , om de har gennemlyst store dele af deres personlighed eller om den fundere sig på at hente informationer ad anden vej. Det er nemlig kotumen i mange clairvoyante sammenhænge at sige, at man ikke må stille ind på en person uden af have fået tilladelse. ETIK OMKRING EKSTRASENSORISKE EVNER Og til det må jeg desværre sige, at det er vrøvl af den værste skuffe. Er man vågen og bevidste og har en klarhed på det niveau at man kan se en del ting klart, dvs man kan adskille sit eget ‘rod’ fra de andres ‘rod’, så er det altså ikke noget man stiller ind på, det er helt naturligt bare en evne på lige fod med de almindelig sanser. Så siger folk sådan så er det de blindes klub, du er endt i.. det vil nemlig svarer til at sige; “du skal have min tilladelse til at bruge dine øjne til at se mig.” Det er jo noget vrøvl!! Ik! Vi kan ike lade være med at se, når vi har åbne øjne, så hvis man skulle oversætte den regel til det almindelige liv, så vil den regel nogle clairvoyante har, svare til at bede dig gå rundt med lukkede øjne og kun åbne dem, når der er givet tilladelse. Det er noget forvrøvlet nonsens. Det positive er at alle har adgang til at udvikle ekstrasensoriske evner, hvis man har mod og tålmodighed nok, til at gære arbejdet. En del af de mennesker, som følger mig her på FB, har så meget lys og åbenhed i pienal, at de enten allerede erfare de sager jeg skriver om her, eller at de er ganske tæt på at erfare dem. Det er ikke et enten eller, men mere en glidende prises, hvor klart man sanser hvad der reelt er på færde i en sammenhæng og i et andet menneske. At man er klar betyder heller ikke at man har en særlig henset harmonisk og højtudviklet personlighed, det betyder simpelthen, at man er i stand til at se sit eget lort klart, at man kan gennemskue sig selv og de spil og manøvre og emotioner og længsler og lyste man nu måtte have, uden at gøre dem hverken større eller minde end de nu engang er. SHAMANISME OG ENERGI I shamanismen regnes det for en grundlæggende evne at der er et vist niveau af klarhed og kontakt til ekstrasensoriske evner tilstede hos shamanen. På et højere stade kan en shaman så nå til at kunne manipulere, altså kontroller sin egen energikrop. Kan man det, kan man flytte på det klangbillede, der kommer fra en i en sådan grad, at det kun er den personlige grundvibration, som er tilbage som et stabilt energiudtryk. Shamaner på det niveau kan derfor faktisk forsvinde eller tilsyneladende skifte personlighed i en grad, så de forskellige udtryk af andre ikke vil blive genkendt, som en og samme person. Store dele af personligheden er så gennemlyst, at de ikke længer er stabile indikatorer for netop det menneske, og energi kroppen kan ændres og tilpasses i forskellige personlighedsstrukturen, præcis som vi alle kan skifter type ved at ændre vores tøjstil. En shaman kan også kontakte og opsøge en persons energikrop uafhængig af fysisk afstand. Man vil kunne mærke hvordan en personen man stiller ind på har det og man vil kunne påvirke personen.. Det er derfor de her lag er forbundet med et ønske om at der må være en høj etik tilstede og det er derfor at ideen om shamanistiske traditioner voodo og tupilakker altså ikke bare er fantasifuld naturreligion, men rent faktisk et niveau der kan aktiveres også i moderne mennesker, som engang også hos os var alment udbredt, men som er blevet sendt til helvede og eftertrykkeligt begravet det af den kristne tradition, som jo netop er en tradition, fordi man, når man åbner til at erfare disse lag, unægteligt læser biblen og det nye testamente meget mere konkret, end den kristne tradition tillader, Jesus opererer uhindret i egen energikrop og har maksimal kontakt til at bevæge energi, det er nemlig netop det som foregår ved healing. Man flytter og frigører bunden energi, ved kristen healing manipulerer man energi med lys og kærlighedsfrekvens. ENERGISANSNING I ET FELT Ligeledes vil man kunne mærke, vide fornemme, hvad der sker i et felt af mennesker også når feltet ikke er samlet på et fysisk sted. Det er den indsigt som ligger til grund for meditationsgruppen, som man gratis kan følge, hvis det taler til en. Jeg kan fornemme hvad der bevæger sig i felter af deltagere og jeg vil kunne vejlede ind i dette felt i forhold til den indstilling man har i meditationen. Lige nu bygges gruppen op. Jo flere der lykkes med at være stabile i forhold til at deltage, jo nete vil vi kunne arbejde med feltet. Man er jo velkomne til blot at hoppe på en gang i mellem, men en vis kontinuitet er langt bedre. Feks hver morgen 5 dage om uge, eller 3 aftener om ugen.. deltager man mindre end det, vil man ikke få det så stort et udbytte af gruppen, som faktisk kan blive muligt. Gruppens felt opstår som en helhed af dem der deltager, deres grund energi og den måde der mediteres. Indtil nu har energien i meditationsgruppen været rigtig fin, hvilende i hjertet og med fokus på samling og centrering af den personlig energi. Jeg kommer til at gribe ind, hvis der opstår uhensigtsmæssige energier i fejret og så vil jeg anbefale en fælles meditationsteknik til at afbalancere feltet. Det har pt ikke været nødvendigt. HEALING OG ENERGILÆSNING Når jeg arbejde med energilæsning, så er det ud fra disse grunderfaringer og når jeg er begyndt at tilbyde healing, så skyldes det at jeg så småt er begyndt på, ikke blot at kende og genkende energimønstret i et menneske, men også at kunne flytte på energien i det energimønster i retning mod, at der frigøres mere liv og vitalitet. Det blev et langt skriv. Det er altså super spændende ... synes jeg selv. 😉