Opslugthed og selvforglemmelseHer på billedet er en pig. Hun er nærværende og på samme tid helt væk, opslugt af det hun gør.


Nærværsmeditation er en måde at træne evnen til at være tilstede med det der er. Vågenhed i nuet er ikke en modsætning til opslugthed.


I nærværsmeditationen træner vi at huske på os selv. Ofte bliver evnen til at glemme os selv, til opslugthed og hengivelse lang større, når vi i længer tid har trænet st kunne slippe ind i det bevidste vågne nærvær. I opslugthed er der også er slip og en tillidsfuldhed tilstede.


I det fulde nærvær og i den fulde opslugthed, der har vi sluppet og der har vi tillid.


Mange af vores problemer grunder i, at vi ikke kan slippe og ikke kan have tillid. Al det der er sket og hændt os løbet af vores liv kan have skadet den grundlæggende tillid til livet. Vi er konstant en anelse på vagt.


Uden tillid vover vi ikke være nærværende og vover ikke lade os opsluge.


Meditation er en måde at genoprette tilliden.


Tillid er den tilstand, mange af os længes efter - bare en gang i mellem i det mindste at kunne være i.


.