SkyggearbejdeDet er lige sådan her, det er!!


Hvis man drømmer om en stor kraftfuld majestætisk potent tiger, så er en energetisk, instruktiv og følelsesmæssig side blevet berørt, sandsynligvis i solarplexus, som er chakraet for emotioner. Skyggemateriale i sindet er det, vi indeholder, men ikke ved af, at vi indeholder. Drømme vil vise, at noget potentielt er på vej. Drømme inviterer til, at vi skal finde motivation til at gøre arbejdet med at bevidstgøre det, som er på vej, med at invitere det ind vores liv og med i vores viden om os selv og om forhold i virkeligheden.

Når noget viser sig meget voldsomt eller stort eller påtrængende i drømme, betyder det ikke, at vi skal realisere det pågældende i fuld potens, snarer er drømmesymbolet voldsomt, fordi vi ikke vedkender os, at vi indeholder de kræfter. Drømme prøver så at sige, at råbe os op. Denne drøms ‘råben’ kunne lyde sådan her: “Det er meget muligt, at du tror, at du er sådan en sød (og nuttet) en. Sådan er dit billede af dig selv og sådan går du ud i verdenen - ja... MEEEN der er flere rå emotionelle kræfter i dig, end du ved af, og mere værdighed. Der er brug for, at de egenskaber kommer mere på spil i din måde at være i verden! Du har brug for at få dem ind i din bevidsthed!! De er en del af dig!!” Hvis man havde haft denne drøm, kunne man derefter vælge at arbejde videre med den. Det kan gøres fra flere vinkler. -Man kan energetisk kontakte solarplexus og mærke efter. Hvordan står det til der? Hvilke motivationer eller reaktioner opstår spontant? Eller måske snarere, hvad opstår ikke, dvs er det faktisk svært at mærke energien i dette chakra? -Man kan terapeutisk arbejde med værdighed, kræft, grænser og emotioner. Finde de situationer, omstændigheder og relationer, hvor man helt konkret kan genkende, at her trækker man sin kraft. Hvilke historier ligger der bag, hvilke mønstre og hvilke erfaringer gør, at man gør sig mindre. Hvilke konsekvenser har det for den, man er, for hvordan man har levet, for ens nuværende livsomstændigheder, problemer, symptomer, relationer. Hvordan har man det med grænser, med aggression, med selvværd, med værdighed og med frihed. -Man kan meditativt arbejde med at placere tigersymbolet i solarplexus og så blot holde visualiseringen i chakraet i en daglig meditation, indtil der begynder at ske en kobling mellem symbol, kropsoplevelse og energivibration.