Solarplexus, vilje, grænser, vredeHvis dette var min drøm.


Solarplexus er chakraet for vores vilje.

Det er her vi mærker, hvem vi er på det niveau, at vi mærker hvad vi vil og det er her, vi har centeret for vores emotioner, som i virkeligheden er den energi, der styrer, at vi føler og handler ud fra, hvem vi er og hvad vi vil. Arbejdet med grænser er helt centralt her.


Vores grænser befinder sig lige nøjagtigt der, hvor vi vil eller hvor vi ikke vil et eller andet. Når vi møder vores grænser, får vi en emotionel reaktion. Når der er noget vi ikke vil, og hvis vi ikke har fået forstyrrer vores naturlige evne til at mærke vores vilje og grænser, da mærker vi vrede når viljen og grænserne bliver pressede.


Først viser vreden sig blot som et lille pip, der fortæller os, at det her vil vi ikke.

Fortsætter situationen, vi får ikke meldt fra, vi kommer ikke ud af situationen, vi bliver ikke hørt, så stiger vreden, der kommer mere kraft på, emotionen bliver stærkere, vi mærker energien stige og vi mærker at kroppen er i begyndende reaktion. Kroppen gør sig klar til at bruge energien i vreden til at sige fra, til at skubbe væk.


Fortsætter situationen herefter, hvor vi fortsat er fastholdt i noget, vi ikke vil, da stiger vreden yderligere, vi nærmer os punktet, hvor vi bliver klar til kamp, klar til angreb, først vil det ske verbalt og dernæst fysisk. Dette er emotion og energi, der er sund afbalanceret og som til en vis grad skal kunne fungere, for at vi kan holde vores grænser.


Som voksne og emotionelt sunde, kan vi i et vist tidsrum udholde og udsætte vores emotionelle reaktion på en situation, der går imod det, vi vil, men stress-statistikkerne taler deres eget sprog omkring, at vi her måske kulturelt er blevet faktisk for gode til at kontrollere vores emotionelle reaktioner og grænsesætning i forhold til det, vi oplever som uholdbart.


Også emotionelt afbalancerede og grænsefaste mennesker bliver syge af at samarbejde for længe i sammenhænge, som den instinktive vilje ikke kan trives i. Oplever vi overgreb, svigt, grænseoverskridende situationer, fastholdelse og oplever vi det kontinuerligt, både senere i livet eller i løbet af opvæksten, så sker der en eller anden grad af traumatisering.


Hvordan vi individuelt responderet på denne situation at afmagt, er forskelligt, men det sætter sig næsten for alle varige spor i personligheden, i den emotionelle respons, i energisystemet. Variationen af menneskers respons på at have oplevet grænseoverskridelse eller situationer det blokerer for den dybere vilje er stor.


Nogle kan nemt reagerer med at bliver låst i vrede og kamp og lider under at være ufleksible, oversensible og overreagerede omkring de personlige grænser, andre forsøger at markere, at der sker en grænseoverskridende ved at foretage et emotionelt skifte og bruge feks gråd som forsøg på at markere grænsen forsvare sig mid overskridelsen, andre oplever afmagt, måske endda en fysisk frys-reaktion og lider under hverken at kunne mærke eller markerer egne grænser, andre igen vælger for enhver mulig pris at undgå situationer, der kunne provokere der, hvor ens grænse går. Der er utallige individuelle, samensatte og forskellige mønstre omkring at håndtere dette felt i liver, vores kraft, vilje og grænser.


Hvis man om natten havde en drøm, som denne smukke video med løverne i opslaget her, så ville den kunne fortolkes som at være en invitation til, men også en forudbebudelse om, at man har potientiale for at være tilstede i verden med både sin vilje, sin kraft, sin værdighed og sin ynde på en emotionelt afbalanceret måde, sådan at det instinktive lag i en i er tilstede og kontaktbart som udfoldet og kraftfuld livsenergi, men hvor det instinktive er balanceret forstået som en energi, der kan rummes i kroppen som emotionelle reaktioner uden at den overvælder personligheden med de instinktive reaktioners fulde voldsomhed. Løven er et udpræget arketypisk symbol på solarplexus energetiske potientiale.


I dag har jeg haft sådan en livsbekræftende session med en klient der har vært i forløb gennem længere tid, som er ved at opdage og finde sig selv i dette lag. At få lov til at være guide og vidne for mennesker i deres proces af selvopdagelse, selvudfoldelse og vækst ud af gamle traumer gør mig så glad og taknemmelig