Spirituel vækst og TerapiI det spirituelle er, på de højeste planer, alt et, der er ikke poler eller forskelle, ikke rigtigt og forkert, men på vejen derhen er der tradition for at man kan gå ad to veje, hvad man traditionelt har kaldet et kvindeligt og et mandeligt princip, uden af det er knyttet til de to køb, alle indeholder potientiale til begge principper. Det er ligeværdige principper for at interagere med verden konkret, følelsesmæssigt og energetisk, altså hvordan man kan arbejde med sig selv. I individder, som er menneskeligt og spirituelt godt afbalancerede og i vækst, er de to principper begge aktive og opleves som lige ledige mulige veje i sindet. I den indiske tradition er der tale om en yogisk og en tantrisk vej, som ikke bør forveksles med vores vestlige udvanding hvor, sat lidt på spidsen, det yogisk er blevet til gymnastik og det tantrisk til avanceret sex. Den yogiske spirituelle vej er disciplinerende og den tantrisk spirituelle vej er rummende. Og ligeværdigheden i de to tilgange til sindet er nødvendigt på højere spirituelle niveauer. Det mandlige yogiske disciplinerende princip arbejder med sindets evne til med viljen og viden at afvise al det, der fører på afveje. Man kan sige det er solarpkexus, pineal og krone der er de primære energier. Det kvindelige yogiske princip arbejder med hara, hjerte, pineal og krone, og arbejder med at se, inkluderer og rumme alt, altså ærligt og kærligt at vide af alt og at tage det med i helheden uanset hvor skamfuldt, pinligt, beskidt, ringeagtet, nedvurderet, umoralsk og tabubelagt det så end er. Vel at mærke at tage det med i den indre bevidste rumme de helhed ikke at leve det ud i handling, selvfølgeligt nok. Jeg arbejder i min praksis ud fra ideen om, at det kvindelige og dermed også det tantrisk princip er såret eller skader, når der er sket en form for traumatisering og at processen med at få kontakt til og åbne op for den tantrisk tilgang til sin væren og personlighed er healende i forhold til traumer, svigt, forladthed. Når man i livet har oplevet sig mødt på en måde, der lukkede en ned, så er der ofte overvægt af det mandlige aktive disciplinerende og moraliserende princip uden for en, son er internaliseret i en, og har ført tik en ofte al for hård måde at opleve og se på sig selv og på hvad der er muligt og tilladt for en og i verden. Det healende er at udbygge det kvindelige princip, dvs en tantrisk tilgang, at forholde sig ikke dømmende, kærligt, inkluderede, accepterende, rummende og kærligt til alt hvad der viser sig i sind og personlighed. Det er svært og kræver tid, tålmodighed, nænsomhed og accept af processen at nå ind til en kærligt og rummende tilgang til det indre, den man er, det man kan og den man vil kunne blive, når den ikke har været tilstrækkeligt næret. Der løber hurigt energi til de spor i en, hvor disciplin, vilje, kraft, moral, tvang, straf og handling er solidt plantede og automatiserede indstillinger

.