Tærskelvogteren personlighedens grænseDet er en 'forholdsvis' almindelig erfaring at møde tærskelvogteren og ofte i dens negative form. Tærskelvogteren er en mekanisme i psyken, som optræder ved personlighedens grænse. Mennesker der har oplevet et dårligt trip ved stoffer eller hash, der er det ofte tærskelvogteren, de har mødt, selvom det ved man jo sjældent noget om i situationen. Også ved intens og langvarig meditation, fastekurer, søvnløshed, seksuel tantra, TM-meditation og andre ekstreme påvirkninger af personligheden, er det ikke ualmindeligt at 'rende ind i' tærskelvogteren. Og det er, eller kan være, en dybt rystende oplevelse, for den der kommer ud for fænomenet, som ofte efterlader det menneske overvældet og med en følelse af mindreværd, fordi der i mødet med tærskelvogteren sker en konfrontation med dele af, eller med hele det omfattende skyggeområde i personligheden, hvor skyggeområdet er de sider i os, som vi ikke er bevidste om, at vi indeholder, det er de behov, emotioner, følelser, lyster, potentialer, tendenser, mm, der er fortrængte eller ubevidste dele af os i vores helhed.

Erfaringen kan bliver siddende i den overvældende personligheden som en oplevelse af splittelse i forholdet til sig selv; man kan ikke forholde sig til, rumme, eller integrere de konfrontationer, som skete i mødet med tærskelvogteren. Hvis konfrontationen med tærskelvogteren ikke er så overvældende, at personligheden kun kan klare sig igennem ved at foretage den totale fortrængning af hele oplevelsen, så kan den i stedet blive til en mulighed for at vokse som menneske; ved at bearbejde og integrere de indsigter, man blev konfronteret med, kan nye potentialer og forholdemåder opstå. Ofte er det nødvendigt at få professionel hjælp med erfaringen og ofre er det svært at finde den rette hjælp, da erfaringen ligger på kanten af den almindelige bevidsthed, bevidsthedens grænse og er på overgangen til den spirituelle dimension. Den er derfor ikke er en del af en gængs forståelse af personlighed og behandling i offentligt regi. Mange er derfor efterladt alene med erfaringer af denne type eller ender op med fejldiagnoser, som ofte blot gør ondt værre. Har man lyst til at læse en beskrivelse, fra et menneskes oplevelse af et delvist møde med tærskelvogteren, så vil jeg anbefale den forrygende gode selvbiografiske rejsebeskrivelse "Americas" af Thomas Boberg. Han beskriver, hvordan han på en af sin rejser genne Peru opsøger en Shaman og i den forbindelse oplever en delvis konfrontation med tærskelvogteren (sådan omtaler han godt nok ikke oplevelsen, men det er, hvad der sker.) Han beskriver, hvordan han rystes og destabilseres af den forholdsvis udramatisk konfrontation, som han samtidig har en vis ironisk distance til, som ikke på nogen måde hjælper ham af med den følelse af angst, som oplevelsen har sat ham i. https://books.google.dk/books/about/Americas.html... Jeg har selv stået med tærskelvogteren nogle gange i mit liv og alle gange har det været radikalt og ført til heldigvis transformetende indsigt og erfaring. Første gang var da jeg som 20 årig for tredie og sidste gang prøvede at ryge hash, en oplevelse, som sendte mig direkte ud i en så heftig konfrontation med skyggesider, at jeg på det indre oplevede plan var lammet af skam, der gik i hvertfald i et halvt år eller mere før jeg kunne relatere til konfrontationen uden at overvældes. Udadtil fungrede jeg normalt og som med alting i mit liv både i min barndom og senere i mit liv, så formåede jeg mig at arbejde mig gennem erfaringen. Senere i mit liv har jeg i store kriser oplevet en lignende konfrontation og også erfaret hvordan en integreringen af de konfrontationer, som sker, kan føre til spirituelle åbninger, hvor jeg i praksis har været ude i den direkte spirituelle erfaring, der hvor bevidstheden kortvarigt er ude over personlighedens / jegets grænse og erfarer nogle dimensioner af helhed, sammenhæng og kærlighed, som kun teoretisk kan forstås af den almindelige personlighed. Tærskelvogteren er den del af dig, som befinder sig på grænsen mellem dig og en direkte spirituel erfaring. I en harmonisk spirituel vækstproces foregår udelt mødet med terskelvogteren i et fornuftigt tempo, hvor personligheden kan arbejde med at integrere indsigter, uden at der opstår risiko for, at personligheden overvældes i en sådan grad, at der kan opstå psykotiske tilstande. Erfarer et menneske at komme forbi tærskelvogteren og 'ud i' en direkte erfaret spirituel åbning, så vil denne åbning også ofte efterlade personen i overvælder position, efter at mennesker er vendt tilbage i personligheden og personligheden føles sig i en tilstand af lukkethed, mørke og tab af den spirituelle dimension. Det spaltning eller polaritet mellem personlighedens forholdsvis lukkede tilstand og så lyserfaringen fra/ i den spirituelle dimension, kan det tage år at samle. Meditation og bøn er de bedste, og måske eneste redskaber, vi har til rådighed i den proces. På et tidspunkt begynder der at opstå mere balancerede og stabile broer mellem personligheden og den spirituelle dimension. Man begynder at mærke hvordan lyset er tilstede rundt om en, samtidig med at personligheden fungere normalt.. Her neden for er linket til en artikel, som sammendrager forskellige tænkeres teori om jeget/det underbevidste/det guddommelige og om 'tærskelvogteren', personlighedens grænse, som først optræder et godt stykke nede i teksten, hvor der redegøres for, hvordan begrebet 'tærskelvogteren' kan forstås. Det lyder meget teoretisk i artiklen, det er et fænomen der optræder som en reel erfaring: https://kennethsorensen.dk/fortraengning-af-det-sublime/ Om arketyper (på engelsk): https://www.myss.com/.../sacred-contracts-and.../archetypes/ Se mindre Gennem oplevelsen af kroppen ligger adgang til erindringer, følelser og værenstilstande. Meditation er en effektiv metode at komme i kontakt med kroppens lager af viden og erindring. Gennem meditation kan nedlukkede resurser genopleves og smertefulde ubalance afdæmpes.